2. Podejście teoretyczne: Psychodynamiczne

Program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora PTP

 

 1. Podejście teoretyczne: Psychodynamiczne

Tytuł: Głębokie fenomeny nieświadomości

 

 1. Cele:

Celem zajęć jest omówienie i dyskusja o zjawiskach nieświadomych zachodzących w procesach psychoterapeutycznych i superwizyjnych. Psychoterapeuci chętnie przywołują „niezwykłe” doświadczenia z pracy, np. gdy omawiany właśnie pacjent wchodzi do pokoju albo gdy domyśla się informacji, które nie były omawiane w relacji terapeutycznej. Przedmiotem szkolenia jest omówienie tego rodzaju fenomenów, pojawiających się najczęściej, choć nie tylko, w długoterminowych relacjach terapeutycznych. Przede wszystkim mogą to być zjawiska synchroniczności, odniesienia do nieświadomości zbiorowej, ale także m. in. marzenia senne pacjentów o terapeucie, terapeuty o pacjencie czy pacjenta o superwizorze. Warsztat jest adresowany do aplikantów superwizji chcących omówić wybrane sytuacje kliniczne w dyskusji. Zagadnienia będą omawiane przede wszystkim z perspektywy psychologii analitycznej Carla Gustava Junga.

 

 1. Zawartość merytoryczna (tematy i forma zajęć):

Planowane jest 10 zajęć po 3 godziny, łącznie obejmujące poniższe zagadnienia.

 1. Wprowadzenie, idea nieświadomości
 2. Interpretacja marzeń sennych
 3. Zjawisko synchroniczności
 4. Treści symboliczne, symboliczne znaczenie objawów
 5. Tło kulturowe w psychoterapii
 6. Tematy fakultatywne wybrane przez uczestników

 

 1. Osoby prowadzące: prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

 

 1. Ilość godzin: 30

 

 1. Ilość osób w grupie: 3-12

 

 1. Terminy: zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami. Rozpoczęcie: jesień 2023. Zajęcia planowane są jako stacjonarne, możliwe jest jednak ustalenie częściowo zajęć zdalnych. Zajęcia mogą odbywać się jako pojedyncze trzygodzinne co miesiąc, mogą być połączone w dłuższe spotkania zależnie od potrzeb i ustaleń w grupie. Miejsce: Katedra Psychoterapii UJ CM.

 

 1. Koszt dla 1 osoby: zostanie ustalony wkrótce.

Organizatorem jest Katedra Psychoterapii UJ CM we współpracy z Fundacją Psychomed.

 

Zasady organizacji:

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: aplikantsuperwizji@kurs-psychoterapii.pl

 

Każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniach. Nie jest możliwe dołączanie do pojedynczych seminariów.

Wymagane jest wcześniejsze przygotowanie tematu przez uczestników z lektur. Każdy temat obejmuje krótką (15 minut) dyskusję teoretyczną. Pozostały czas obejmuje prezentację 1-2 przypadków przez uczestników. Od uczestników wymagany jest aktywny udział w grupie.