za rok 2017

Dembińska E, Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 763–776. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski: Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1107–1120.

Rodziński P., Rutkowski K., Murzyn A., Sobański J.A., Cyranka K., Dembińska E., Grządziel K., Klasa K., Mielimąka M., Muldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B,. Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. Changes in intensity of neurotic symptoms associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders Psychiatr. Pol. 2017; 51(3):531-548.

Rodziński P., Rutkowski K., Ostachowska A., Progresja myśli samobójczych do zachowań samobójczych w świetle wybranych modeli suicydologicznych, Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 515–530. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2017/515Rodzinski_PsychiatrPol2017v51i3.pdf

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 561–573. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 2. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 575–588. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64893

W. W. Koczkodaj T. Kakiashvili A. Szymańska J. Montero-Marin R. Araya J. Garcia-Campayo K. Rutkowski D. Strzałka. How to reduce the number of rating scale items without predictability loss? Scientometrics May 2017, Volume 111, Issue 2, pp 581–593 First Online: 16 February 2017. https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2283-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst#authorsandaffiliations

Przydacz M., Gołąbek T., Sobański J.A., Jaworska K., Skalski M., Świerkosz A., Dudek P., Sobieraj D., Dudek D., Chłosta P. Percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) przez lekarzy psychiatrów. Perception of Lower Urinary Tract Symptoms by psychiatrists in mentally affected patients. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 963–978. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74365

Aleksandrowicz J.W. Dwa oblicza psychoterapii. Rozdział w książce S. 165-178  Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Redakcja naukowa: Danielewicz D., Rola J. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2017.

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6), w druku. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/77951

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 789-790. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76509

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 595-596. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75519

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 393-394. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74146

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 165-166. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70477

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 3-5. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68707

Charakter z rysą. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Krystyna Rożnowska. Charaktery, 2017 11 (250) 66-70

Są pacjenci, którzy od razu stają do walki. To ci z dojrzałą głową. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Iwona Krzywda. Dziennik Polski, 2017 (LXXIII) 233 (22 283), 2017-10-6, C

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michal Mielimaka, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Resistance, defensiveness, auto-presentation in patients treated for neurotic and personality disorders with group psychodynamic psychotherapy – patterns of symptoms reporting. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Cyranka K, Mielimąka M, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S408-S408. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.340

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Poziom kortyzolu w ślinie jako biologiczny wskaźnik zmiany w psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.

Dembińska E, Aleksandrowicz J, Rutkowski K. Psychoanaliza w Krakowie ponad 100 lat historii. I konferencja międzynarodowego projektu badawczego: Między nadzieją a rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939. Kraków11-13 maja 2017.

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Jęda P, Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying anxiety, somatoform and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Coping strategies in patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański J, Dembińska E, Citkowska-Kisielewska A. Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska. Distribution and differentiation of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. XVIII Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP), 19-22.04.2017 Florencja, Włochy

Lech Popiołek, Iwona Gawlik, Olga Siga, Anna Dzieża-Grudnik, Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi dotyczącymi funkcjonowania psychicznego a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 114. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

P. Rodzinski, A. Ostachowska, K. Cyranka, K. Rutkowski, E. Dembinska, J. Sobanski, A. Citkowska-Kisielewska, M. Mielimaka, Neurotic personality dysfunctions as factors predisposing for reacting with suicidal ideation to intensive psychotherapy, European Psychiatry , Volume 41 Supplement, S408 – S409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.341

Rutkowski K, Dembinska E, Sobanski J, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A, Mielimaka M. Hyperprolactinemia phenomenon in neurotic and personality disorders and changes in prolactin level after the psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S260-S260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.02.067

Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Hyperprolactinemia phenomenon among patents with anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Joanna Franczyk-Glita, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobański, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka, Bogna Smiatek-Mazgaj, Łukasz Muldner-Nieckowski. Dysfunkcje seksualne u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 32. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Bogna Smiatek-Mazgaj, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski. Postrzeganie związku: kochanie i bycie kochanym a obraz zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 128. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Refleksje na temat wieloaspektowych ocen skuteczności psychoterapii. Teoria vs. praktyka. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.