za rok 2020

Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Dembińska E Obsessive-Compulsive Symptoms in Obsessive-Compulsive Disorder and in Generalized Anxiety Disorder: Occurrence and Correlations. J Psychiatr Pract. 2020 Mar;26(2):101-119. doi: 10.1097/PRA.0000000000000451. PMID: 32134883. 

Dembińska E., Rutkowski K., Sobański J., Mielimąka M., Citkowska-Kisielewska A., Klasa K., Konietzka M. Abnormal cortisol awakening responses in patients with neurotic and personality disorders admitted for psychotherapy in day hospital. Journal of Psychiatric Research Volume 130, November 2020, Pages 207-214 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.06.024

Kaczmarska AD., Jęda P., Guśtak E., Mielimąka M., Rutkowski K. Potential Effect of Repetitive Hypnotic Inductions on Subjectively Rated Hypnotizability: A Brief Report. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS https://doi.org/10.1080/00207144.2020.1747939

ISSN: 0020-7144 (Print) 1744-5183 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/nhyp20

Mostowik J., Mielimąka M., Rutkowski K., Ostrowski T. Time in the Mental Health Context: Neurotic Symptomatology, Defense Mechanisms and the Perception of Time Perspective Among Patients Diagnosed With Neurotic and Personality Disorders – A Clinical Study. Psychological Reports. ONLINE FIRST, Published ahead of print 21 Dec 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0033294120978164

Przydacz M, Skalski M, Gołąbek T, Sobański J, Klasa K, Rajwa P, Zembrzuski M, Dudek D, Chłosta P. Correlation of urinary incontinence with depression severity of patients treated for depression. Central European Journal of Urology. 2020 : Vol. 73, nr 3, s. 321-327. p-ISSN: 2080-4806 e-ISSN: 2080-4873 Adres url: http://www.ceju.online/journal/2020/urinary-incontinence-depression-2060.php

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P,  Dudek D. Symptoms of overactive bladder (OAB) in patients treated for depressive disorders. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2020 : Vol. 22, nr 1, s. 40-48, p-ISSN: 1509-2046url: http://archivespp.pl/uploads/images/2020_22_1/40Skalski_Archives_PP_1_2020.pdf

Mielimąka M. Hipnoza w leczeniu uzależnień. Psychiatria po Dyplomie, 2 2020
https://podyplomie.pl/psychiatria/34265,hipnoza-w-leczeniu-uzaleznien
 

Rutkowski K. Jung podniósł pacjenta z kozetki. Teologia Polityczna Co Tydzień.

https://teologiapolityczna.pl/krzysztof-rutkowski-jung-podniosl-pacjenta-z-kozetki-1

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 1, s. 3-4. p-ISSN: 0033-2674 url: http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2020/3OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i1.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 2, s. 183-184, p-ISSN: 0033-2674. url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2020/183OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i2.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 3, s. 401-402, p-ISSN: 0033-2674 url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2020/401OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i3.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 4, s. 637-638, url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2020/637OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i4.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 5, s. 841-842, p-ISSN: 0033-2674 url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2020/841OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i5.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 6, (w druku)

Mielimąka M, Mostowik J, Wolińska A, Dembińska E, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Klasa K. Wybrane aspekty emocjonalności pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości leczonych czasowo w trybie zdalnym w okresie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Forum Psychoterapeutów 16-17.10.2020

Mielimąka M, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Klasa K, Mostowik J, Jęda P. Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Forum Psychoterapeutów 16-17.10.2020