Aspekty prawne w superwizji i psychoterapii

Program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora PTP

 

 1. Podejście teoretyczne: Integracyjne

Tytuł: Aspekty prawne w superwizji i psychoterapii

 

 1. Cele:

Celem zajęć jest omówienie i dyskusja nad aspektami prawnymi uniwersalnymi w procesach psychoterapeutycznych i superwizyjnych. Dotyczy to kodeksu etycznego, zewnętrznych wobec PTP aktów prawnych (np. niebieska karta) a w szczególności dylematów pojawiających się na zbiegu przepisów.

Pogłębienie wiedzy teoretycznej o superwizji psychoterapii.

Zaznajomienie z dokumentami prawnymi mającymi związek z praktyką psychoterapii. Nabycie swobody w interpretacji przepisów i ich zastosowaniu w praktyce. Nabycie umiejętności dyskusji i współpracy interdyscyplinarnych.

 

 1. Zawartość merytoryczna (tematy i forma zajęć):

Planowane jest 10 zajęć po 3 godziny obejmujące poniższe zagadnienia. Możliwe jest ustalenie innych proporcji, łączenie tematów itp. na prośbę uczestników.

 

 1. Wprowadzenie, idea zagadnień prawnych
 2. Kodeks etyczny psychoterapeutów zagadnienia ogólne
 3. Kodeks etyczny psychoterapeutów zagadnienia superwizyjne
 4. Relacja psychoterapeutyczna – stereotypy, zagrożenia
 5. Relacja psychoterapeutyczna – seksualność w relacji terapeutycznej
 6. Tajemnica – ustawy zawodowe, kodeksy zawodowe, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 7. Tajemnica – kodeksy karny i cywilny, inne, szczególne sytuacje
 8. Niebieska karta, przemoc
 9. Temat fakultatywny wybrany przez uczestników
 10. Temat fakultatywny wybrany przez uczestników

 

 1. Osoby prowadzące: prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

 

 1. Ilość godzin: 30

 

 1. Ilość osób w grupie: 3-12

 

 1. Terminy: zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami. Rozpoczęcie: jesień 2023. Zajęcia planowane są jako stacjonarne, możliwe jest jednak ustalenie zajęć zdalnych. Zajęcia mogą odbywać się jako pojedyncze trzygodzinne co miesiąc, mogą być połączone w dłuższe spotkania zależnie od potrzeb i ustaleń w grupie. Miejsce: Katedra Psychoterapii UJ CM.

 

 1. Koszt dla 1 osoby: zostanie ustalony wkrótce.

Organizatorem jest Katedra Psychoterapii UJ CM we współpracy z Fundacją Psychomed.

 

Zasady organizacji:

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: aplikantsuperwizji@kurs-psychoterapii.pl

 

 

Każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniach. Nie jest możliwe dołączanie do pojedynczych seminariów.

Każdy temat obejmuje ok. 15 minut wprowadzenia (dyskusji) teoretycznego. Wymagane jest wcześniejsze przygotowanie tematu przez uczestników z lektur. Pozostały czas obejmuje prezentację 1-2 przypadków przez uczestników oraz dyskusję. Od uczestników wymagany jest aktywny udział w grupie.