Concepts of Dynamic Psychiatry – Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders.

W dniu 9 kwietnia 2016r. odbyła się współorganizowana przez Katedrę Psychoterapii UJ CM Międzynarodowa Konferencja Concepts of Dynamic Psychiatry – Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders. Wykłady znamienitych gości stanowiły źródło wiedzy i otwierały przestrzeń dla dyskusji dotyczącej aktualnych wyzwań i osiągnięć medycyny. Wystąpienie prof. Marii Ammon Dynamic Psychiatry – an Integrative Theoretical and Practical Multidisciplinary Treatement Concept przybliżyło słuchaczom nowoczesny model leczenia wykształcony na podłożu wieloletniej tradycji i pracy z pacjentami. Prof. Ilse Burbiel skierowała uwagę uczestników na wagę zasobów w grupowej pracy terapeutycznej. Zaprezentowane przez Profesora Volkera Tschuschke wyniki badań dotyczących sukcesu terapii pobudziły nie tylko do dyskusji, ale także do refleksji nad niezwykłą relacją pomiędzy pacjentem i terapeutą. Serię wykładów zamknęli Profesor Jacek Bomba oraz Profesor Jerzy Aleksnadrowicz wystąpieniem poświęconym Gunther Ammon’s Dynamic Psychiatry as Mental Health Care Changes Inspiration. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokonferencyjny warsztat dla doświadczonych terapeutów-praktyków. Konferencja stanowiła wyraz ciągłej współpracy krakowskiego ośrodka z Deutsche Akademie für Psychoanalyse.

http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/cm/wydarzenie/1587