za rok 2014

  1. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

 

Rutkowski K, Dembińska E. Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej. Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe.
Psychiatr. Pol. 2014 : T. 48, nr 2, s. 383-393, bibliogr. 27 poz., sum.

http://www.psychiatriapolska.pl/

Рутковский К, Вальчевская Н. Анализ актуалъного состояния соматического и психического здоровъя сосланных в Сибиръ в 1940-1956 годах. Здоровье поляков на территории бывшего Советского Союза.  Кафедра сравнительной педагогики Люблинского католического университета Иоанна Павла II Независимая лаборатория психического здоровья  Медицинского университета в Люблине Обшество сотрудничества Польша-Восток. Bapшaвa 2014. c. 70-90.

Walczewska J, Rutkowski K, Cwynar M, Wizner B, Grodzicki T. Comprehensive geriatric evaluation in former Siberian deportees with post-traumatic stress disorder (PTSD).
Am. J. Geriatr. Psychiatr. 2014 : Vol. 22, nr 8, s. 820-828
DOI: 10.1016/j.jagp.2013.01.044

Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B. Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta. Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient. Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl

Sobański J. A., Klasa K., Cyranka K., Müldner-Nieckowski Ł., Dembińska E., Rutkowski K., Smiatek-Mazgaj B., Mielimąka M. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. Psychiatria Polska. 08/2014, T. 48, nr 4, s. 739-758.

Sobański J. A., Cyranka K., Rodziński P., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Müldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B. Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? Psychiatria Polska. Publikacja elektroniczna – Epub ahead of print 12/2014. DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Sobanski_PsychiatrPolOnlineFirstNr5.pdf

Sobański J. A., Klasa K., Cyranka K., Mielimąka M., Dembińska E., Müldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B. Rutkowski K. Skuteczność intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. Psychiatria Polska. Publikacja elektroniczna – Epub ahead of print 12/2014. ) DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

PDF:http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Sobanski_PsychiatrPolOnlineFirstNr6.pdf

 

  1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):

 

  1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):

Müldner-Nieckowski Ł., Cyranka K., Smiatek-Mazgaj B., Mielimąka M., Sobański J. A., Rutkowski K. Multiaxial changes in pregnancy: mental health – a review of the literature. Ginekologia Polska. 2014 : T. 85, nr 10, s. 784-787.
http://ginekolpol.com/

 

  1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):

 

  1. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

Rutkowski K, Dembińska E. Odpowiedź na list Prof. dr. hab. Igora Gościńskiego.
Psychiatr. Pol. 2014 : T. 48, nr 4, s. 856.
http://www.psychiatriapolska.pl/

 

VIInformacje o patentach:

 

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

 

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

Aleksandrowicz J.W.  Polska psychoterapia w II połowie XX wieku. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 8-9.

Aleksandrowicz J.W.  The General Rules of Therapy Effectveness Assesment. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 50.

Aleksandrowicz J.W. Painful relationships among theories of psychotherapy, research and practical experience. Are theories an appropriate basis for effective psychotherapy. Wilno 2014

Aleksandrowicz J.W., Rutkowski K. Some Methodological Problems of the Reliable Assessment of the Changes in the Therapy, XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia

Cyranka K, Mielimąka. M. The Use of Psychometric Tools in the Assessment of Changes in the Process of Therapy XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobanski JA; Müldner–Nieckowski Ł, Smiatek–Mazgaj B, Dembińska E. The evaluation of psychotherapy effectiveness ‐ the assessment of changes in personality profiles, SPR 45th International Annual Meeting, 25-28.06.2014, Copenhagen, Denmark

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański J, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Changes in personality in patients treated for neurotic and personality disorders-MMPI 2 usefulness. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 50.

Cyranka K, Sobanski JA, Grządziel K, Rodziński P, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, ARE PERSONALITY AND SYMPTOM SCORES ASSOCIATED WITH SUICIDAL IDEATIONS IN NEUROTIC PATIENTS?. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 94.

Cyranka K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Popiołek L, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P.  PARENTAL ATTITUDES AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 98.

Cyranka K, Sobański JA, Mielimąka M, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED 2004-2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 110.

Cyranka K, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND PSEUDO-CARDIAC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014 International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.111.

Cyranka K, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  PARENTAL ATTITUDES AND PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference

„Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 113.

Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Smiatek –Mazgaj B, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K. GROUP PSYCHOTHERAPY EFFECTIVENESS – CHANGES IN PERSONALITY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 324

Dembińska E. Historia psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie do II wojny światowej – wprowadzenie. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 2.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Cyranka K, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Mielimąka M.  Salivary cortisol levels in anxiety disorders. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric. Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 43.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B. Salivary Cortisol as a Biomarker Of Psychological Stress in Anxiety and Personality Disorders. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 159

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J.A, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B, Changes in Sleep Symptoms after Intensive Psychotherapy of Neurotic and Personality Disorders in Day Hospital. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 160.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B, Klasa K. PATTERNS OF SALIVERY CORTISOL LEVELS IN ANXIETY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 216

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B. Salivary Cortisol Level as a Biomarker of Psychological Stress in Anxiety and Personality Disorders. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s.239.

Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND SLEEP-RELATED SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 99.

Mielimąka M, Cyranka K. The Use of Medical Tools in the Assessment of Changes in the Process of Therapy XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia.

Mielimąka M, Cyranka K, Rutkowski K, Sobanski JA, Dembinska E, Müldner­Nieckowski Ł, Smiatek­Mazgaj B. Changes of anxiety in the course of treatment with intensive group psychotherapy as a potential indicator of psychotherapy effectiveness evaluation, SPR 45th International Annual Meeting, 25-28.06.2014, Copenhagen, Denmark.

Mielimąka M, Cyranka K, Sobański J, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K. Selected characteristics of anxiety in patients treated for neurotic and personality disorders. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51.

Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K., Sobański J. A., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Smiatek-Mazgaj B. Zmiany nasilenia objawów dysfunkcji seksualnych w przebiegu psychoterapii grupowej. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego „Wyzwania i Codzienność Współczesnej Seksuologii”. 21-23.11.2014, Poznań.

Bilejczyk A., Cysarz D., Müldner-Nieckowski Ł., Pogorzelska M., Twardo-Kamińska J. Zagrożenia związane z sextingiem. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego „Wyzwania i Codzienność Współczesnej Seksuologii”. 21-23.11.2014, Poznań.

Popiołek L, Gawlik I, Rutkowski K, Walczewska J.  IS INSOMNIA ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION?. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 68.

Popiołek L, Walczewska J, Rutkowski K. PSYCHOLOGICAL VARIABLES ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSIONInternational Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 69.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. NEUROTIC PERSONALITY BACKGROUND OF PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 86.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek- Mazgaj B. PARENTAL ATTITUDES RECALLED BY PATIENTS AND PSEUDO-CARDIAC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 87.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 88.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. SEXUAL EXPERIENCES IN CHILDHOOD AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PSYCHOTHERAPY PATIENTS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 115.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. SEXUAL EXPERIENCES IN CHILDHOOD AND PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PSYCHOTHERAPY PATIENTS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.116.

Rodziński P, Grządziel K, Sobański JA, Rutkowski K, Cyranka K, Murzyn A, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rodziński P. 

EFFECTIVENESS OF THERAPY IN A DAY HOSPITAL IN TERMS OF REDUCTION OF INTENSITY OF SUICIDAL IDEATIONS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 93.

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański J, Grządziel K, Cyranka K, Dembińska E, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Popiołek L.   NEUROTIC SYMPTOMS AS PREDICTORS OF SUICIDAL IDEATION IMPROVEMENT IN PATIENTS OF DAY HOSPITAL International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.112.

Rodziński P, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański A.J, Mielimąka M, Muldner_nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Associations between Changes in Severity of Various Manifestation of Auto-Aggression Psychotherapy and Reported Childhood Traumatic Experiences, Personality Traits and Present Psychopathological Picture. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY. 25-29 August 2014. Durban. s.241.

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański J, Grządziel K, Cyranka K, Dembińska E, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Popiołek L.  SYMPTOMS OF NEUROTIC DISORDERS AS PREDICTORS OF IMPROVEMENT OF SUICIDAL IDEATIONS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 106.

Rutkowski K., Powojenne badania stresu pourazowego. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 10.

Rutkowski K., Relacja terapeutyczna w psychologii analitycznej C.G.Junga. III Szczecińska konferencja psychoanalityczna „NIEŚMIAŁOŚĆ” 15.03.2014 Szczecin.

Rutkowski K. Protokół Istambulski i dokumentacja tortur, a dostęp do leczenia i pomocy społecznej. Poprawa opieki nad ofiarami tortur przekraczającymi granice w Europie. 18-19.11.2014. Warszawa.

Rutkowski K , Dembińska E, Mielimąka M, Sobański J.A., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. ANXIETY AND POSTTRAUMATIC SYMPTOMS IN CHRONIC PTSD – RESEARCH ON STABILITY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 1, s. 342

Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J. SOMATIC SEQUELS OF PSYCHIATRIC DISORDERS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5– 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 41.

Rutkowski K, Aleksandrowicz J, Sobański J. THE CURRENT TRENDS IN RESEARCH ON ASSESSMENT AND EFFECTIVNESS OF PSYCHOTHERAPY. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.50.

Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński K. PARENTAL ATTITUDES RECALLED BY PATIENTS AND HOSTILITY SYMPTOMS IN NEUROTIC PATIENTS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 90.

Rutkowski K, Klasa K, Sobańśki J, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS (2004-2014).  International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 91.

Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND HOSTILITY IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014.  International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 92.

Rutkowski K, Müldner-Nieckowski L, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Popiołek L, Rodziński P.  TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN NEUROTIC PATIENTS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 114.

Rutkowski K, Dembińska E. HISTORY OF POST-TRAUMATIC DISORDERS RESEARCH AT THE FACULTY OF MEDICINE AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 3, s. 202.

Rutkowski K, Aleksandrowicz J, Dembińska E, Postgraduate Psychotherapy Studies in Poland. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 240.

Szupiany T, Pytko-Polończyk J, Rutkowski K. Dental needs of psychiatric patients with eating disorders International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”  5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland. p.41-42

Szupiany T, Pytko-Polończyk J, Rutkowski K. ORAL HEALTH STATUS AMONG PATIENTS WITH EATING DISORDERS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 107.

Walczewska J, Rutkowski K, Wizner B, Cyranka K, Grodzicki T.  Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 42-43.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Klasa K. Dissociative symptoms at pretreatment – predictors of neurotic disorders psychotherapy effectivenes. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51-52.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND DISSOCIATION AND DEREALIZATION-DEPERSONALIZATION IN PATIENTS (2004-2014). International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 101.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES AND DISSOCIATIVE AND DEREALIZATION SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED 2004-2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 102.

Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES RECALLED AND SLEEP-RELATED SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 103.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND DISSOCIATIVE SYMPTOMS IN PATIENTS (2004 – 2014). International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.104.

Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K, Sobański J.A., Dembińska E, Mielimąka E, Müldner-Nieckowski Ł,  Cyranka K, Klasa K. DISSOCIATIVE SYMPTOMS REPORTED AT PRETREATMENT AS PREDICTORS OF NEUROTIC DISORDERS INTENSIVE PSYCHOTHERAPY EFFECTIVENESS XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014 Vol. 2, s. 309.

Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański J.A., Klasa K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł.  ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE ABOUT TATTOO AND TATTOOED PEOPLE AMONG STUDENTS OF MEDICINE XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 112.

Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B.  Neurotic personality improvement after intensive psychotherapy in a day hospital (years 2004-2014) International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51.

Sobanski JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 95.

Sobanski JA, Aleksandrowicz JW, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  PATTERNS OF CHANGE. THERAPY EFFECTIVENESS ESTIMATED WITH NEUROTIC PERSONALITY INVENTORY KON-2006. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 96.

Sobanski JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 97.

Sobanski JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 108.

Sobanski JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND ANGER AND HOSTILITY SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 Warsaw, Poland p. 109.

 

Uzupełnienie za 2013 i 2011

 

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

Rutkowski K, Walczewska J. Analiza aktualnego stanu zdrowia somatycznego i psychicznego zesłanych na Syberię w latach 1940 – 1956.  Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego. Makara-Studzińska M, Walewander E, Bryl J., Wydawnictow KUL. Lublin 2013 s. 127-146.

 

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

Rutkowski K, Kalinowska M. Reflections on the long term impact of the cultural trauma on the collective memory and its functions in individual development. XIX Congress of the International Association for Analytical psychology. Copenhagen. 18-23.08.2013 

 

Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

Aleksandrowicz JW.  Omówienie książki: Tomasz Witkowski Zakazana psychologia – tom I – pomiędzy nauką z szarlatanerią; Tom II – Nauka  kultu cargo i jej owoce, Psychiatria Polska 2013, 6, 1169-1171

Rutkowski K. Komentarz do artykułu Martin Bohus, Christoph Kröger Psychopatologia i psychoterapia zaburzenia osobowości typu borderline. Aktualny stan badań. Psychiatria po dyplomie 2011 tom 8, nr 5 s. 16-17.