za rok 2008

 1. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Routine monitoring and measurement of outcome in neurotic disorders psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 2. Aleksandrowicz JW. Jak leczy placebo. Wszechświat 109, nr 1-3/2008, 18-23
 3. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia a pomoc psychospołeczna w medycynie. WJASC Abstracts Cracow, October 24-25, 2008
 4. Aleksandrowicz JW. The Psychotherapeutic Professions in Poland. In: Psychotherapeutic professions as contexts of therapy practice and research – I. Current situation of the professions in varied countries. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 5. Białas A., Rutkowski K. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część I. Kwestionariusz CTQ do oceny urazów wczesnodziecięcych. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 6. Białas A. Wiek pacjentów a skuteczność psychoterapii i możliwość zmiany cech osobowości. Psychoterapia. 2008; 144, 1: 27-42.
 7. Klasa K, Sobański JA. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część V. Zmiana w wyniku psychoterapii w Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych KKS(A). Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 8. Klasa K, Sobański JA. Agoraphobia vs social phobia: distinct disorders or overlapping entities? Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 9. Klasa K, Sobański JA. Cechy sytuacji życiowej i zestawy współwystępujących objawów u pacjentów z rozpoznaniami agorafobii i fobii społecznej. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 10. Klasa K, Sobański JA. Polskie wersje skal SAD i FNE w zastosowaniu do populacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi – wyniki badań pilotowych. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 11. Rutkowski K. The structure of values system after experience of trauma in childhood or adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2007, 4, 45-51.
 12. Rutkowski K. Long Term Consequences of Political Persecution. International Symposium for the Psychosocial Care for Former Nazi Persecutees. Berlin, 16-17.11.2008.
 13. Rutkowski K. Post-Traumatic Dreams. The Third Multidisciplinary Academic Conference of IAAP and the Second Joint Conference with the International Association for Jungian Studies, July 3 – 5, 2008, ETH Zurich, Switzerland
 14. Simon W, Sobański JA. Zbieżność pomiarów przed rozpoczęciem leczenia w oddziale dziennym dokonywanych za pomocą kwestionariuszy objawowych OQ-45.2 oraz KO”0″ oraz przykłady zmian obserwowanych w kolejnych tygodniach u pojedynczych pacjentów Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 15. Sobański JA, Klasa K, Aleksandrowicz JW., Stolarska D. Nowe metody i własne narzędzia oceny wyników psychoterapii opracowane w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część I. Kwestionariusz osobowości KON-2006 w ocenie wyników psychoterapii. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 16. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część IV. Kwestionariusz osobowości NEO-PI-R w ocenie wyniku intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 17. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M. Ocena przydatności klinicznej kwestionariusza osobowości NEO-PI-R w opisie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i/lub zaburzeniami osobowości, biorących udział w psychoterapii w oddziale dziennym. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 18. Sobański JA, Klasa K, Wilczek A, Marczuk H. Polska wersja psychodynamicznego profilu osobowości Karolinska (KAPP). Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 19. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka zaburzeń dysocjacyjnych w spektrum zaburzeń nerwicowych za pomocą Skali Doznań Dysocjacyjnych E.M.Bernstein i F.W.Putnama. Próba predykcji wyników leczenia w oddziale dziennym. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 20. Sobański JA, Klasa K. Narzędzia diagnostyczne przydatne w kwalifikacji do leczenia i do oceny wyniku psychoterapii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. Warsztat z prezentacją przypadków klinicznych. Warsztat na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 21. Sobański JA, Klasa K. Nowe metody i własne narzędzia oceny wyników psychoterapii opracowane w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część III. Arkusz diagnostyczny. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 22. Sobański JA, Klasa K. Zastosowanie kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 do oceny wyników leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. Wstępne porównanie ze zmianami w Inwentarzu Osobowości NEO-PI-R. Warsztat na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 23. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Mielimąka M, Aleksandrowicz JW, Simon W, Rutkowski K. Wieloaspektowa ocena efektów terapii: kwestionariusze KO”0″ i OQ-45, KON-2006, NEO-PI-R, KKS, Kwestionariusz satysfakcji z życia seksualnego, BSSS, Metoda oceny otoczenia i oparcia społecznego Z.Bizonia, Arkusz diagnostyczny. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 24. Sobański JA, Simon W. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część II. Kwestionariusz Wyniku (OQ-45.2). Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 25. Sobański JA. Czy istnieją związki między obecną relacją partnerską pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi a obrazem objawowym ich dolegliwości? Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 26. Sobański JA. Family of origin and present life circumstances as potential psychotherapy dropout predictors. Odds ratio method application. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 27. Sobański JA. Wykorzystanie wywiadu życiorysowego zbieranego przed psychoterapią za pomocą komputera. Propozycja współczynnika subiektywnego obarczenia biografii (WSOB) i oceny jego związku z ciężkością zaburzeń nerwicowych i ryzykiem niepowodzenia leczenia. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.