Badania ambulatoryjne

Badania ambulatoryjne prowadzone są dla osób posiadających status kombatanta lub osoby represjonowanej (tzw. niebieska legitymacja wydawana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych). Terminy badań są ustalane imiennie w kolejności zgłoszeń. 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:
Katedra Psychoterapii UJCM
ul. Lenartowicza 14, 31-618 Kraków.

Zakończenie projektu EU skutkuje ograniczeniem dostepności do niektórych badań.