3. Integracyjny model grupowej pracy superwizyjnej

Podejście teoretyczne: Integracyjne

Tytuł: Integracyjny model grupowej pracy superwizyjnej

1.Cele szkolenia:

Przygotowanie aplikantów do prowadzenia superwizji grupowej psychoterapeutów w modelu integracyjnym poprzez pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności prowadzenia superwizji grupowej.

2.Zawartość merytoryczna (tematy i forma zajęć):

Program szkolenia

  1. Kontrakt w superwizji grupowej
  2. Relacja superwizyjna w superwizji grupowej
  3. Style prowadzenia superwizji grupowej
  4. Cele i zadania superwizji grupowej
  5. Opór w superwizji grupowej
  6. Dynamika grupy superwizyjnej
  7. Zagadnienia etyczne w superwizji grupowej

Szkolenie odbywa się w formie jednego dwudniowego zjazdu na które składają się dwa 10 godzinne seminaria.  (łącznie 20 godzin dydaktycznych). Każde seminarium składa się z dwóch części: a) część teoretyczna: omawianie, prezentacja i dyskusja literatury dotyczącej superwizji grupowej b) część warsztatowa: sesja grupowej superwizji, w czasie której uczestnicy seminarium będą wzajemnie superwizować procesy prowadzonej przez siebie terapii. Praca superwizyjna uczestnika zostanie poddana dyskusji w grupie.

Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową informacje o szkoleniu wraz z wytycznymi do przygotowania jednego zagadnienia teoretycznego i harmonogramem zajęć.

Uczestnik seminarium przygotowuje 3 pytania superwizyjne dotyczące procesów prowadzonej przez siebie psychoterapii, w tym 1 dotyczące problemów etycznych.

3.Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska – prowadząca wszystkie seminaria w 2024r.

prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

 4.Liczba godzin: 20 godzin dydaktycznych

5.Liczba osób w grupie: maksymalnie 10 osób

 

6.Terminy:

26.05-27.05.2024

16.06-17.06.2024

13.07-14.07.2024

24.08.-25.08.2024

20.09.-21.09.2024

W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany termin będą proponowane uczestnikom alternatywne terminy.

7.Zajęcia planowane są jako stacjonarne. Miejsce: Katedra Psychoterapii UJ CM

8.Koszt dla 1 osoby: 2500 zł (brutto)

  1. Organizatorem szkolenia jest Katedra Psychoterapii UJ CM we współpracy z Fundacją Psychomed.

Zasady organizacji:

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: kurssuperwizjigrupowej@gmail.com