za 2022

 

  1. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

 

Kaczmarska AD, Mielimąka M, Rutkowski K. (2022). Hypnotizability and psychopathology of patients with personality disorders. American Journal of Clinical Hypnosis, 65(2), 160-168. DOI: 10.1080/00029157.2022.2081125

 

Klasa K, Sobański JA, Konop M, Dembińska E, Mielimąka M, Citkowska-Kisielewska A, Jęda P, Pelc M, Rutkowski K. Complaints of dyspnea and their associations with personality traits in patients referred to psychotherapy in a day hospital. Journal of Psychosomatic Research. 2022 : Vol. 157, il., bibliogr. 60 poz.

Impact Factor ISI: 4.620 Punktacja MNiSW: 100.000

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239992200071X?via%3Dihub

Streszczenie w PubMed: 35364372

 

Konop M, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Mielimąka M, Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K. Profil objawów nerwicowych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych z historią urazów głowy. Neurotic symptoms profile in a day hospital patients with an anamnesis of head injury in the past. Psychiatr. Pol. 2022; 56(4): 805–821. www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133636, Impact Factor ISI: 1.596 Punktacja MNiSW: 100.000

 

Joyce AS., Mielimąka M, David K, Ogrodniczuk JS. Investigating the impact of quality of object relations and psychological mindedness on the severity of personality disorder. Psychoanalytic Psychology 2022: Vol. 39, nr 2, s. 175-181

 

Mostowik J, Mielimąka M, Rutkowski K, Ostrowski T. Time in the mental health context: neurotic symptomatology, defense mechanisms and the perception of time perspective among patients diagnosed with neurotic and personality disorders – a clinical study. Psychological Reports 2022: Vol. 125, nr 1, s. 232-255

 

Przydacz M, Golabek T, Skalski M, Sobanski JA, Choragwicki D, Klasa K, Pyrkosz P, Dudek D, Chlosta P. Dolegliwości z dolnych dróg moczowych oraz funkcje seksualne u pacjentów z depresją. Lower urinary tract symptoms and sexual functioning in patients with depression. Psychiatria Polska. 2022: Vol. 56, nr 2, s. 309-321, Impact Factor ISI: 1.596

Punktacja MNiSW: 100.0000 Adres url: http://www.psychiatriapolska.pl/online-first-nr221.html Streszczenie w PubMed: 35988077

 

 

Urban W, Nizioł A, Pytlewski A, Zaborowska Ł, Dadański E, Rutkowski K, Klasa K, Kacalska-Janssen O, Jach R, Mielimąka M. (2022). Polycystic Ovary Syndrome: Personality and Temperamental Characteristics. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, doi.org/10.1016/j.jogc.2022.03.011

 

Wolińska A, Mielimąka M, Mostowik J, Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K. Psychoterapia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych – zalety i kontrowersje. Perspektywa pacjentów Zakładu Psychoterapii SU w Krakowie i przegląd najnowszego piśmiennictwa. Psychoterapia 2022, nr 2, s. 49-60

 

 

 

  1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):

 

 

  • Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):

 

 

 

  1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):

 

Mielimąka M. Hipnoza w bólu. W: Ból i depresja. pod red. Dominiki Dudek, Marcina Siwka i Jarosława Woronia Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2021

 

 

  1. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 

Dudek D, Mielimąka M, Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2022: Vol. 56, nr 3, s. 429-430 Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0; p-ISSN: 0033-2674; e-ISSN: 2391-5854

http://psychiatriapolska.pl/56_3_429.html

 

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Editorialm Psychiatria Polska 2022: Vol. 56, nr 5, s. 927-928, bibliogr. Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0; p-ISSN: 0033-2674; e-ISSN: 2391-5854

https://www.psychiatriapolska.pl/Editorial,156192,0,1.html

 

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji Psychiatria Polska 2022: Vol. 56, nr 4, s. 671-672, bibliogr. Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0; p-ISSN: 0033-2674; e-ISSN: 2391-5854 https://www.psychiatriapolska.pl/Editorial,154900,0,2.html

 

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Psychiatria Polska

2022: Vol. 56, nr 2, s. 201-202, bibliogr. 11 poz. Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0; p-ISSN: 0033-2674; e-ISSN: 2391-5854

http://psychiatriapolska.pl/56_2_201.html Streszczenie w PubMed: 35988068

 

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2022: Vol. 56, nr 1, s. 3-4, bibliogr. 9 poz. Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.; p-ISSN: 0033-2674; e-ISSN: 2391-5854

http://psychiatriapolska.pl/22_1_3-4.html Streszczenie w PubMed: 35569143

 

 

  1. Prace habilitacyjne i doktorskie:

 

Mostowik J. praca doktorska Dynamika i uwarunkowania przymierza terapeutycznego a efekty psychoterapii grupowej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. Praca obroniona 13.10.2022

 

 

  • Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Jęda P, Mielimąka M. Predyktory poprawy w toku intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości w oddziale dziennym. 47 Zjazd Psychiatrów Polskich. Łódź 8-11.06.2022 s. 20 – 21

 

Dembińska E. Zależności neuroendokrynne w psychoterapii. Integralia 2022 – I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Psychoterapia, Psychologia Kliniczna i Psychiatria – między dyskursem humanistycznym a biomedycznym”. Warszawa/Łódź –online. 25.11.2022,

 

Jęda P, Mielimąka M, Rutkowski K. When do people change during psychotherapy – is the increased intensity of symptoms a failure, or a sign of recovery? In search of indicators. 53rd International Annual Meeting 2022 of the Society for Psychotherapy Research, Denver 6-9.07.2022, s.183

 

Jęda P, Rutkowski K, Mielimąka M. „Goodbye syndrome”. Is the increased presence of symptoms at the end of therapy a confirmation of a good therapeutic alliance and recovery? 9th EU-SPR Chapter Meeting, Rome 22-24.09.2022, s. 228

 

Kaczmarska A, Mielimąka M, Rutkowski K. Skala Podatności Hipnotycznej (HYP): nowa podskala MMPI-2 dla wstępnej selekcji kandydatów do hipnoterapii w przebiegu psychoterapii. Konferencja Doktorantów 25.06.2022

 

Mielimąka M, Mostowik J, Wolińska A, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Jęda P. Symptoms of neurotic disorders in the COVID-19 pandemic. 9th EU-SPR Chapter Meeting, Rome 22-24.09.2022

 

Mielimąka M, Mostowik J, Wolińska A, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Jęda P. Changes in Selected Aspects of the Emotional State of Patients with

Neurotic and Personality Disorders during the COVID-19 Pandemic. Society for Psychotherapy Research 53rd International Annual Meeting, Denver, Colorado, USA, 06-09.07.2022

 

Mielimąka M. Hipnoza i sterowane wyobrażenia. Konferencja: Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych. Kraków 3-5.11.2022

 

Mielimąka M. Psychoterapia ofiar traumy. XVI Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum. Psychiatria Traumy. Wisła 8-10.12.2022

 

Mielimąka M. Psychoterapia ofiar traumy. XVI Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum. Hipnoza w traumie?. Wisła 8-10.12.2022

 

Mielimąka M. Epigenetyczne dziedziczenie skutków traumy. FKL Ravensbrück. Historia i piętno. Warsztaty na Przystanku Historia IPN w Krakowie. 7.12.2022

 

Mielimąka M. Hipnoza i sugestia w psychiatrii. “Integralia 2022” – I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Psychoterapia, Psychologia Kliniczna i Psychiatria –

– między dyskursem humanistycznym a biomedycznym”. Warszawa/Łódź – on-line, 25.11.2022

 

Mostowik J, Mielimąka M, Rutkowski K. Measurement of therapeutic alliance in group psychotherapy – the development of the Therapeutic Alliance Questionnaire TAQ 36-2. 9th 9th EU-SPR Chapter Meeting, Rome 22-24.09.2022

 

 

Mostowik J. Structured discussion: Early Career Researchers in Europe: modern challenges and opportunities. 9th EU-SPR Chapter Meeting Rome 2022 Therapist Responsiveness: Challenges and Opportunities, 22-24.09.2022

 

Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Sobczak A, Marek T, Sobański J, Klasa K, Jęda P. The Changes after Psychodynamic Group Psychotherapy Visible in fMRI. 9th EU-SPR Chapter Meeting, Rome 22-24.09.2022

 

Rutkowski K, Makara-Studzińska M.  Psychoterapia w psychiatrii – wczoraj, dziś i jutro. Referaty: Jerzy Sobański. Jakby to było wczoraj. Profesor i Jerzy. Dyskusja panelowa: Krzysztof Rutkowski ,,Przyszłość psychoterapii” 47 Zjazd Psychiatrów Polskich. Łódź 8-11.06.2022 s.126.

 

Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Citkowska-Kisielewska A, Jęda P, Mielimąk M. Zmiany w zakresie współwystępowania objawów zaburzeń nerwicowych uzyskiwane w wyniku intensywnej psychodynamicznej psychoterapii w oddziale dziennym. 47 Zjazd Psychiatrów Polskich. Łódź 8-11.06.2022 s.140 – 141

 

Urban W, Mielimąka M, Rutkowski K, Klasa K, Kacalska-Janssen O, Jach R. Polycystic ovary syndrome – personality and temperamental characteristics. 9th EU-SPR Chapter Meeting, Rome 22-24.09.2022