Personel

Kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski  krzysztof.rutkowski@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: czwartki w godz. 13.00 – 15.00

 

Adiunkci:

dr n. med. Edyta Dembińska edyta.dembinska@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: czwartki w godz. 13.00 – 15.00

dr n. med. Michał Mielimąka michal.mielimaka@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: środy w godz. 17.00 – 18.00

dr n. med. Jerzy A. Sobański jerzy.sobanski@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: czwartki w godz. 13.00 – 14.00 (po uprzednim mailowym uzgodnieniu).

Asystenci:

lek. med. Patrycja Jęda patrycja.jeda@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: czwartki godz. 14.30

dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Klasa katarzyna.klasa@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: czwartki w godz. 13.00 – 14.00 (po uprzednim mailowym uzgodnieniu).

lek. med. Witold Urban witold.urban@uj.edu.pl

konsultacje dla studentów: poniedziałki w godz. 17.00-18.00 (po uprzednim mailowym uzgodnieniu).

Doktoranci:

lek med. Anna Kaczmarska, mgr Magdalena Konop, mgr Karolina Skrobol-Bojarczuk

Administracja:

mgr inż. Tomasz Nizlurski tomasz.niziurski@uj.edu.pl

Justyna Piórek justyna.jelen@uj.edu.pl