za rok 2011

 1. Aleksandrowicz JW., Sobański JA.Kwestionariusz objawowy S-III. Symptom checklist S-III. Psychiatria Polska 2011, tom 45 s. 515-526.
 2. Prot K. Szwajca K.Bierzyński K. Biedka Ł. Psychotherapy of Holocaust survivors – group process analysis. Archives os Psychiatry and Psychotherapy. 2011, zeszyt 13, wyd. 1. s. 21-33.
 3. Cyranka K., RutkowskiK., Król J., Krok D. Różnice w postawach rodzicielskich między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Psychiatria Polska, zgłoszone do druku
 4. Cyranka K., RutkowskiK., Król J., Krok D. Różnice w komunikacji małżeńskiej między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Psychiatria Polska, zgłoszone do druku
 5. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K., Sobański JA, Rutkowski K, Dembińska E. Seksualność studentów medycyny – rozwój i realizacja potrzeb seksualnych, Psychiatria Polska, przyjęte do druku w 1/2012.
 6. Müldner-Nieckowski Ł., Sobański JA., Klasa K., Dembińska E., Rutkowski K.Seksualność studentów medycyny – przekonania i postawy, autorzy. Psychiatria Polska, praca złożona do druku
 7. Rutkowski K.Trauma, as a reason for complexes, and its projections. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche-Nature- Culture. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2012 przyjęte do druku
 8. Alqarni M., Arabi Y.,Kakiashvili T.,Khedr M., Koczkodaj WW.,Leszek J., Przelaskowski A., Rutkowski K. Improving the predictability of ICU illness severity scales. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Szczecin 2011, pp. 11–17. ISBN 978-83-60810-22-4
 9. WalczewskaJ., RutkowskiK.,WiznerB., CwynarM., GrodzickiT. Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. European Heart Journal2011 tom 32 nr 6 s. 730-736, il., bibliogr. 35 poz.
 10. Sobański JA.Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? Psychiatria po Dyplomie 2011; 8, 1: 55-59.
 11. Sobański JA., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł.Kwalifikacja do intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Psychiatria i Psychoterapia 2011, 7, 4, przyjęte do druku.
 12. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Objawy i problemy z zakresu zdrowia seksualnego w populacji pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Prac przyjęta do druku w Psychiatrii Polskiej 1/2012.
 13. Rutkowski K.:Die Folgen von Traumata durch politishe Verfolgungen. Eine Fallstudien. Ost-West Europaische perspektiven. 2011, 2, 91-100.
 14. Mielimąka M., Murzyn A. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Psychoonkologia nr 1, 2011, s. 6–14 (w druku).
 15. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia pacjentów z depresją i bólem. Ból i depresja 2011. red. Dudek D., s. 185 – 203.
 16. Landowski J., Cubała WJ.,Aleksandrowicz JW., Rabe-Jabłońska J., Jarema M.Zaburzenia lękowe. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. VIA MEDICA 2011 roz. 4, s. 158-219.
 17. Mielimąka M. Ekonomia społeczna dla osób chorujących psychicznie. W: Flak M., Szybała-Pelak D. (red.) Od zrozumienia do zatrudnienia – wsparcie osób niepełnosprawnych. (s. 57-69). Ruda Śląska: Mewa Druk, 2011
 18. Rutkowski K.Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2012, przyjęte do druku.
 19. Walczewska J., Rutkowski K., Grodzicki T. Zespół stresu pourazowego (PTSD) a ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. przyjęte do druku, w „Kardiologia zapobiegawcza” pod redakcją prof. Marka Naruszewicz
 20. Sobański J.A.Psychoterapia interpersonalna. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2012, przyjęte do druku.
 21. Aleksandrowicz JW. Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie. Komentarz do art. Rakowskiej JM., Dyskusja 2011, tom 14 nr 1, s. 23-26.
 22. Dembińska E. Niepełnosprawność psychiczna, jej wpływ na proces studiowania i możliwość wsparcia adaptacyjnego – uwagi praktyczne. Biuletyn Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 3, s. 62-72.
 23. Dembińska E. Epizody ryzykownych zachowań u studentów – wskazówki praktyczne, artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=9⟨=pl
 24. Dembińska E. Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne, artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=4⟨=pl
 25. Mielimąka M. Kilka słów refleksji superwizowanego na temat procesu superwizji w odpowiedzi na artykuł „Superwizja w kształceniu psychoterapeutów”. Psychoterapia 1 (156), 2011, s. 64-66
 26. Mielimąka M. Sprawozdanie z 41 konferencji Society for Psychotherapy Research
  (41st Annual Meeting, Asilomar, CA , USA, 2010), Psychiatria i Psychoterapia, tom 7 nr 1, 2011, s. 31-33. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 27. Murzyn A. Recenzja książki Donalda W. Winnicotta „Zabawa a rzeczywistość”. Psychiatria i Psychoterapia. 2011; 7, 3-4: 33-35. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 28. Rutkowski K. Komentarz do art. Co jest tak szczególnego w zaburzeniu konwersyjnym ? Prezentacja problemu propozycje klasyfikacji diagnostycznej. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 3, s. 51.
 29. Rutkowski K. Komentarz do art. Bohus M., Kröger Ch. Psychopatologia i psychoterapia zaburzenia osobowości typu borderline. Aktualny stan badań. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 5, s. 16-17.
 30. Sobański JA. Komentarz do art. Sulz S. Histeria i osobowość histrioniczna. Wyzwania dla psychoterapii. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 3, s. 58-60.
 31. Sobański JA. Niektóre wczesne przejawy zaburzeń psychicznych, czyli co może zapowiadać zaburzenia psychiczne, albo sygnalizować ich obecność. artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=4⟨=pl
 32. Sobański JA. O lekach psychoaktywnych kilka słów dla pacjentów i ich przyjaciół. artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=4⟨=pl
 33. Klasa K,Sobański JA. Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP oraz Sekcji Psychoterapii PTP: „Czy psychoterapia zmienia mózg? – znaczenie dla praktyki psychoterapii”. Psychiatria i Psychoterapia. 2011; 7, 3-4: 42-43.
 34. Dembińska E. Kryzys małżeński osoby chorej psychicznie. Praca doktorska. Promotor: prof. Bogdan de Barbaro. UJ CM, Kraków, 2011
 35. Mielimąka M. Wsparcie społeczne osób leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Praca doktorska. Promotor: dr hab. Krzysztof Rutkowski. UJ CM, Kraków, 2011
 36. Aleksandrowicz JW., Dembińska E.Neuroobrazowanie psychoterapii. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s.2, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 37. Prot K., Szwajca K., Biedka Ł., Bierzyński K., Domagalska E., Izdebska R., Kościelniak M. Rodzeństwo rywalizacja i zawiść – współistnienie i troska. I Międzynarodowa Konferencja 2 sekcji EFPP: Psychiatrii Dorosłych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kraków 14-16.10.2011.Wystąpienie nr 82
 38. Dembińska E., Rutkowski K., Muldner-Nieckowski Ł., Sobański J., Murzyn A., Mielimąka M. Schizophrenia as a Marital stresor – Marital Functioning and coping mechanisms in marital crisis. 12th ECOTS, Wiedeń, 2-5.06.2011, European Journal of psychotraumatology. Suppl. 2011, 1,138. Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 39. Jabłoński Z. Problemy w psychoterapii psychogennych dysfunkcji seksualnych. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r.s.9, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 40. Mielimąka M., Rutkowski K., Sobanski J., Murzyn A., Muldner-Nieckowski L. Changes in perceived social support in the course of intensive group psychotherapy treatment. 42nd Annual Meeting, Berno, Szwajcaria: 29 czerwiec – 2 lipiec 2011
 41. Mielimąka M. Neuroobrazowanie zjawiska hipnozy. Przegląd wybranych badań naukowych. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.13,Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 42. Mielimąka M. Sprawozdanie z 41 konferencji Society for psychotherapy research. Psychiatria i Psychoterapia 2011., tom 7, nr 1, s. 31 – 33
 43. Mielimąka M. Zmiany spostrzeganego wsparcia społecznego w ujęciu funkcjonalnym pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.13, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 44. Mielimąka M. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.14, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 45. Mielimąka M.Group psychotherapy effectiveness and perceived social support. The 8th International Medical Postgraduate Conference – New frontiers in the research of PhD students. Hradec Kralove, Republika Czeska: 10-12 listopad 2011r., s. 76-77
 46. Mielimąka M. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Ból, numer specjalny tom 12, 2011, s. 18-19; V Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, Zakopane 13-15 październik 2011r.
 47. Mielimąka M. Wsparcie społeczne pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2 (1/2011), s. 139-140; Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego CM UJ, Kraków 18 maj 2011r.
 48. Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K. Sesja: „Psychologia Analityczna C.G. Junga w praktyce klinicznej” Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 49. Müldner-Nieckowski Ł., Kalinowska M., Tomasz Jasiński T., Rutkowski K. Psychoanaliza Jungowska? Czym współczesna psychologia analityczna różni się od klasycznej psychoanalizy. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r.s. 18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 50. Müldner-Nieckowski Ł. Aktywacja kompleksów psychicznych w przeciwprzeniesieniu. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 15, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 51. Müldner-Nieckowski Ł., Katarzyna Klasa. Tematyka seksualna w dialogu terapeutycznym. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s. 16 , Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 52. Murzyn A., Rutkowski K. Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.15, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 53. Rutkowski K.Not remembered trauma – lifelong symptoms. Hurting Memories, Remembering as pathogenic process in individuals and societies. Scientific Symposium at the Brandenburg Academy28-29 Oct. 2011.
 54. Alqarni M., Arabi Y., Kakiashvili T., Khedr M., Koczkodaj WW., Leszek J., Przelaskowski A., Rutkowski K. Improving the predictiveness of ICU medical scales by the method of pairwise comparisonsFederated Conference on Computer Science and Information Systems Szczecin, 2011.
 55. Rutkowski K., Łukasz Muldner-Nieckowski Ł. Dream Matrix – marzenia senne w kontekście grupy. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s.18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 56. Rutkowski K., Dembińska E. Muldner-Nieckowski Ł., Sobański J., Murzyn A., Mielimąka M.: Late Consequences of Early childhood Trauma. 12th ECOTS, Wiedeń, 2-5.06.2011, European Journal of psychotraumatology. Suppl. 2011, 1, 161.
 57. Sobański JA., Klasa K. Zaburzenia osobowości a zaburzenia nerwicowe. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.20, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 58. Sobański JA. Powiązanie objawów zaburzeń nerwicowych i wydarzeń z życia pacjentów. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 20, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 59. Sobański JA. Osobowość nerwicowa: koncepcja, diagnostyka, związki z funkcjonowaniem społecznym. Sociální procesy a osobnost . Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty kroměříž 14-16.09.2011. s. 290 – 299.
 60. Klasa K., A. SobańskiJA. Diagnostyka zaburzeń nerwicowych i oceny skuteczności terapii. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.10, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl