O nas

Witamy na stronie Katedry Psychoterapii UJ CM.

Historia Katedry Psychoterapii UJ CM formalnie rozpoczęła się w 1974r. od organizacji modelu intensywnej psychoterapii nerwic zorganizowanej przez prof. Jerzego W. Aleksandrowicza. Dalsza historia to dynamiczny rozwój: powstanie Pracowni Psychoterapii (1975), przekształconej w Zakład (1985) i powstanie Katedry (1998). Tradycje pracy psychoterapeutycznej, którą podtrzymuje obecny zespół, sięgają o ponad 100 lat wcześniej do prac prof. J. Piltza, prof. Stefana Borowieckiego, prof. Stefana Pieńkowskiego, dra Jana Nelkena i innych pionierów psychoterapii w Krakowie i Polsce.

Pierwszym kierownikiem Katedry Psychoterapii UJ CM był prof. dr hab. med. Jerzy W. Aleksandrowicz, w latach 2006-2008 Katedrą kierował prof. dr hab. med. Jacek Bomba, a od 2008r. kieruje prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski.

Działalność Katedry Psychoterapii obejmuje badania naukowe, działalność dydaktyczną i pracę kliniczną we współpracy z Zakładem Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego.

 

Prace badawcze

W latach 2010-2020 realizowano 10 programów naukowo – badawczych, wypromowano 6 prac doktorskich obejmujących badania w zakresie psychoterapii. W czasopismach naukowych opublikowano łącznie 245 artykułów, w tym ponad 130 prac oryginalnych i monograficznych, niektóre o najwyższych współczynnikach np. Q1. Przedstawiono 282 wystąpienia na 82 konferencjach. Katedra była organizatorem trzech konferencji międzynarodowych w 2014, 2015 i 2019 roku. W 2019r. zorganizowano konferencję Międzynarodowego Towarzystwa Badań Psychoterapii (SPR) – światowego lidera badań naukowych w dziedzinie psychoterapii. Badania naukowe oparte są o pracę kliniczną w Zakładzie Psychoterapii SU.

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia przeddyplomowe na kierunku lekarskim z psychoterapii i psychiatrii (leczenia nerwic i zaburzeń osobowości). Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim (SMdO). Podyplomowo prowadzone są szkolenia specjalizacyjne i staże specjalistyczne w zakresie psychiatrii oraz psychologii klinicznej, a także staże do certyfikatu psychoterapeuty.

Bardzo duży zakres pracy dydaktycznej obejmuje szkolenie w zakresie psychoterapii. Zgodnie z normami organizowane jako czteroletnie szkolenie podyplomowe w dwóch formach: studiów podyplomowych http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/ oraz kursu https://kurs-psychoterapii.pl/. Studia podyplomowe otwarto decyzją Senatu UJ niemal 20 lat temu – w 2003r. i prowadzone są we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM na dwu dwuletnich kierunkach: „Podstawy psychoterapii” i „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”. Szkolenie na kursie obejmuje łącznie 4 lata. Pierwsza edycja rozpoczęła się przed 30 laty – w 1992r.

Szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone w Katedrze obejmuje ponad 1200 godzin zajęć i ma atestację SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a jego ukończenie upoważnia do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej w ramach NFZ. W roku akademickim 2020/21 łącznie w szkoleniu uczestniczy 326 osób, w tym 135 na studiach. W latach 2003-2020 w studiach uczestniczyło na kierunku „Podstawy psychoterapii” 1169 osób i na kierunku „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” 808 osób. Edycje kursów organizowane są także zamiejscowo w Lublinie oraz jednorazowo w Tworkach. Rekrutacja na obie formy szkolenia (dwa kierunki studiów oraz kurs) odbywa się corocznie.

 

Praca kliniczna

Szczegółowe informacje przedstawione są na stronie Zakładu Psychoterapii SU. link

Praca kliniczna obejmuje leczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości (F4, F5, F6 wg ICD-10). Prowadzone jest przez osoby z wieloletnim doświadczeniem klinicznym: specjalistów psychiatrii, specjalistów psychologii klinicznej, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii oraz osoby na zaawansowanym poziomie szkolenia psychoterapeutycznego, możliwe jest też odbywanie staży specjalistycznych.

Psychoterapia indywidualna oraz kompleksowa diagnostyka i kwalifikacja do leczenia prowadzone są w formie ambulatoryjnej w Poradni. Tygodniowo rozplanowanych jest ponad 120 świadczeń indywidualnych.

Codziennie leczonych jest ok. 60 osób w warunkach Oddziału dziennego w 6 grupach psychoterapeutycznych. 3 grupy mają sesje w godzinach przedpołudniowych i 3 grupy w godzinach popołudniowych. Tygodniowo odbywa się ok. 1740 „osobosesji” psychoterapii. Miesięcznie, w przeliczeniu na pacjenta (beneficjentów), odbieranych jest ok. 7000 sesji.