Fakultet – Podstawy psychoanalizy

Fakultet „Podstawy psychoanalizy” organizowany przez Katedrę Psychoterapii UJ CM jest adresowany do studentów V roku Kierunku Lekarskiego UJCM, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie psychoanalizy i psychoterapii psychodynamicznej. Zajęcia odbywają się raz w roku w ostatnim tygodniu dydaktycznym semestru zimowego.

Miejsce zajęć: Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, Kraków

Opis fakultetu: zajęcia teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami, które umożliwiają zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Atrakcyjna formuła zajęć praktycznych (ćwiczeń) daje możliwość sprawdzenia się w myśleniu psychoanalitycznym. Podczas symulacji, analizy przypadków oraz obserwacji grupy terapeutycznej uczestnicy mają okazję budować hipotezy interpretacyjne dotyczące m. in. objawów somatycznych i sposobów ich leczenia, próbować analizy marzeń sennych, obserwować mechanizm przeniesienia, przeciwprzeniesienia oraz oporu.

Do ćwiczeń przygotują uczestników seminaria pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi oraz przedyskutowanie z prowadzącymi omawianych kwestii. Zagadnienia poruszane w czasie zajęć seminaryjnych obejmują tematy związane z psychoanalitycznym ujęciem osobowości, jej rozwoju oraz mechanizmów obronnych. Przedyskutowane zostaną również podstawowe założenia klasycznej psychoanalizy freudowskiej, psychologii analitycznej C.G. Junga, psychologii indywidualnej A. Adlera, teorii relacji z obiektem, a także psychologii ego i psychologii self. Na końcu zastanowimy się wspólnie nad miejscem psychoanalizy w współczesnej medycynie. Poza zaplanowanymi tematami bardzo zachęcamy do dyskusji na bieżące tematy społeczne powiązane z treścią fakultetu.

Harmonogram: fakultet styczen 2024