Kierunek lekarski

KATEDRA PSYCHOTERAPII UJ CM

 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski

Seminaria: Prowadzący Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski; czas trwania 6 godzin – realizowane obecnie w systemie stacjonarnym. 

Ćwiczenia: prowadzone przez adiunktów i asystentów Katedry Psychoterapii, czas trwania 14 godzin – realizowane obecnie w systemie stacjonarnym. Zajęcia rozpoczynają się o 8:30, Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, pierwszego dnia podział na grupy wg USOS).

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM; stroje typu „smart casual”, stosowne do sytuacji kontaktu z pacjentem.

 

###########################################################################################

 

Psychoterapia (IV rok):

zajęcia odbywają się w Katedrze Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14 w trybie stacjonarnym. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Pięć dni zajęć w tym trzy dni ćwiczeń oraz dwa dni seminaryjne. Pierwszy dzień zajęć zaczyna się o 8.30.

 

W ostatnim dniu zaliczenie zajęć w formie testu.

 

Psychoterapia 2023 2024

 

###########################################################################################

 

Jeden dzień zajęć z Psychiatrii (V rok) odbywa się w Katedrze Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14. – 8.30 początek  (podział na podgrupy wg USOS). Realizowane są w systemie stacjonarnym.

 

Psychiatria 2023 2024

 

###########################################################################################

Informacje dodatkowe:

 

Sylabus