za rok 2012

 1. Cyranka K. Podstawy rodzicielskie i komunikacja małżeńska rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4 (1/2012), s. 81-96
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Król J, Krok D.
  Różnice w komunikacji małżeńskiej i postawach rodzicielskich między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Differences in marital communication and parental attitudes between parents of healthy children and parents of children with type 1 diabetes.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 4, s. 523-538, bibliogr. 41 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
 1. Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA., Rutkowski K, Dembińska E.
  Seksualność studentów medycyny – rozwój i realizacja potrzeb seksualnych.
  Medical students’ sexuality – development and fulfilment of sexual needs.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 1, s. 35-49, bibliogr. 19 poz., summ.
  ISSN: 0033-2674
 1. Muldner-Nieckowski  Ł, Sobański JA., Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K.
  Seksualność studentów medycyny – przekonania i postawy.
  Medical students sexuality – beliefs and attitudes.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 5, s. 791-805, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
   
 2. Sobański JA., Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E.
  Objawy i problemy związane z seksualnością pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych.
  Sexual health symptoms and problems in a population of patients in a day hospital for neurotic disorders.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 1, s. 21-34, bibliogr. 87 poz., summ.
  ISSN: 0033-2674
 1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):
 1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):
 1. Cyranka K. Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Psychoterapia.  2012; 1 (160): 51–63
 1. Dudek D, Sobański JA. Mental disorders in somatic diseases. Psychopathology and treatment. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.  2012; 122, 12: 624-629.
 1. Sobański JA.
  Współczesne kierunki badawcze w polskiej psychiatrii na podstawie publikacji w Psychiatrii Polskiej w latach 2010-2012. Doniesienie wstępne.
  Contemporary research directions in „Polish psychiatry” [Psychiatria Polska] on the basis of publications in the years 2010-2012. A preliminary report.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 4, s. 691-707, bibliogr. 177 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
 1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):
 1. Aleksandrowicz JW. Naukowość psychoterapii, W: red. Grzesiuk L., Suszek H., Psychoterapia. Pogranicze. Podręcznik akademicki. 2012 s. tom 7, ss. 497-513.
 1. Aleksandrowicz JW, Czabała JC. Podstawy psychoterapii. Rozdział 1.3.1. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 256-268.
 1. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. Rozdział 1.3.5. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 290-296.
 1. Sobański JA. Psychoterapia interpersonalna. Rozdział 1.3.3. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 275-282.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Złość w psychopatologii i psychoterapii zaburzeń nerwicowych. W: Bereza B. red. Oblicza złości. Wyd. Difin: Warszawa; 2012, ss. 196-222.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Występowanie złości u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. W: Bereza B. red. Oblicza złości. Wyd. Difin: Warszawa; 2012, ss. 223-251.

V. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 1. Cyranka K. Sprawozdanie ze stażu  międzynarodowego dla kadry dydaktycznej w Monachium, Pro Bono CM UJ, online   https://www.probono.cm-uj.krakow.pl/pdf/opiniaMonachium4.pdf
 1. Mielimąka M. Recenzja książki pt. „Hipnoza w psychoterapii”, autorstwa Josie Hadley i  Carola Staudachera. Psychiatria i Psychoterapia 2012, Tom 8, Nr 1-2: s.41-44
 1. Sobański AJ.
  Recenzja: Witold Simon. Mourning the person one could have become. On the road from trauma to authenticity.
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 37-38.
  ISSN: 1895-3166
 1. Sobański AJ.
  Psychiatria. Aktualnosci w rozpoznawaniu i leczeniu.” (red. M. Ebert i wsp., red. wyd. pol. A.Grzywa).
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 45-46.
  ISSN: 1895-3166
   
 2. Sobański AJ.
  Sprawozdanie z Konferencji Intensive Training Week, Isst. Kraków – Osieczany 2012.
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 47-49.
  ISSN: 1895-3166

VIInformacje o patentach:

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

 1. Mielimąka M. Wsparcie społeczne osób leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wydział Lekarski UJ CM, Kraków 2012, praca doktorska, promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 1. Aleksandrowicz JW., Rutkowski K, Sobański JA., Trąbczyński P. Personalisty traits in neurotic discorders. 20th Europen Congress of psychiatry. Czech Republic 3-6.03.2012r.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Perception of partnership relation and anxiety symptoms. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł. Personality traits changing with improvement of various anxiety symptoms. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. Changes in the profile of diagnoses of patients treated with psychotherapy in a day hospital over the past 25 years. Increase in the anxiety disorders’ rate? 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. Anxiety as a state and trait in the course of PTSD in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. The comorbidity of PTSD and depression as a late-onset effect of trauma in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Are there reasons to panic? Work insufficiency, poverty, widowing, relationship at risk, encounter with death and/or disability as „candidate stressors”. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M. Schizophrenia as a marital stressor – marital functioning and coping mechanisms in marital crisis. W: Eur. J. Psychotraumatol. 2011, suppl. 1, s. 138-139.
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Wykorzystanie Kwestionariuszy do Oceny Rodziny w diagnostyce pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. Czy pacjentom służy wyjście poza klasyfikacje ICD/DSM? Pogłębiona diagnostyka zaburzeń nerwicowych i osobowości. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Występowanie i nasilenie objawów zaburzeń snu w kontekście cech relacji partnerskich pacjentek dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Bydgoszcz, 5-6.10. 2012r.
 1. Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E., Sobański JA, Rutkowski K. Postawy uczestników podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii, wobec podejmowania w psychoterapii tematu jakości życia seksualnego i zaburzeń seksualnych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Mielimąka M, Murzyn A, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K. Zmiany spostrzeganego wsparcia społecznego pacjentów leczonych psychoterapią grupową – ocena efektywności psychoterapii z zastosowaniem wskaźnika wysycenia funkcjonalnego sieci wsparcia społecznego (WFS). Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł., Mielimąka M. „Czy odczucia erotyczne w relacji terapeutycznej zawsze są przeniesieniem lub przeciwprzeniesieniem?”. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dream Matrix – zbiorowy wymiar marzeń sennych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K. Zmiany obserwowane w zakresie objawów zaburzeń seksualnych zachodzące w wyniku intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Murzyn A, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K. Znaczenie doświadczenia kompleksowej traumy dla prognozowania wyniku psychoterapii i ustalania planu leczenia. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Rutkowski K. Czy psychoterapia musi boleć?. Medycyna przyjazna pacjentowi. Sympozjum. Warszawa 19-20.05.2012r.
 1. Rutkowski K. Negatywne czy niepożądane następstwa psychoterapii. Medycyna przyjazna pacjentowi. Sympozjum. Warszawa 19-20.05.2012r.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M. Late consequences of early childhood trauma. 12th European Conference on Traumatic Stress : Human rights & psychotraumatology, Vienna, Austria, June 2-5, 2011. W: Eur. J. Psychotraumatol. 2011, suppl. 1, s. 161
 1. Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Sobański JA. Trudności z zakresu życia seksualnego studentów i lekarzy medycyny. Potencjalny obszar interwencji dydaktyczno-terapeutycznej. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r
 1. Sobański JA, Dembińska E, Klasa K, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł. Powiązania objawów zaburzeń snu z innymi symptomami zgłaszanymi przez pacjentki leczone w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Bydgoszcz, 5-6 października 2012r.
 1. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Nowe sposoby oceny efektów terapii za pomocą kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 i kwestionariusza objawowego KO’0′. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Murzyn A, Mielimąka M, Dembińska E, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Wpływ urazów seksualnych w dzieciństwie na występowanie zaburzeń seksualnych u pacjentów leczonych w formie psychoterapii grupowej w oddziale dziennym. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Dodatkowe narzędzia diagnostyczne przydatne w kwalifikacji i przygotowaniu do psychoterapii nerwic. Czy więcej znaczy lepiej. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r
 2. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dream Matrix – zbiorowy wymiar     marzeń sennych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.