Kurs specjalizacyjny – Wprowadzenie do psychoterapii

Kurs specjalizacyjny „Wprowadzenie do psychoterapii” jest organizowany przez Katedrę Psychoterapii UJ CM wraz z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM. Jest kursem obowiązkowym przeznaczonym dla lekarzy z otwartą specjalizacją w dziedzinie psychiatrii. Co roku organizowane są dwie edycje kursu.

Rekrutacja na kurs: rekrutację prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Miejsce odbywania zajęć: Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU), ul. Jakubowskiego 2, Kraków

Opis kursu: Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie psychoterapii. Zagadnienia poruszane w czasie zajęć obejmują poznanie psychologicznych uwarunkowań w relacji lekarz/terapeuta-pacjent, podstawowych modalności i technik psychoterapeutycznych, a także zasad ich wyboru. Osoby uczestniczące w kursie poznają wskazania, przeciwwskazania i zasady stosowania psychoterapii w kontakcie indywidualnym, grupowym i rodzinnym. Kurs uczy nawiązywania kontaktu terapeutycznego z pacjentami, dostrzegania własnych emocji oraz procesów emocjonalnych i interpersonalnych oddziałujących w kontakcie indywidualnym w psychoterapii. Następnie kursanci uzyskują wiedzę w zakresie miejsca psychoterapii w leczeniu poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz nabywają umiejętność kwalifikowania pacjentów do odpowiednich dla nich form psychoterapii. Zostają również zapoznani z technikami i sposobami interwencji psychoterapeutycznych w poszczególnych zaburzeniach psychicznych.