do roku 1973

 1. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Effect of Mental Stress on Blood Coagulation. Department of Psychiatry and the Third Department of Internal Medicine,Cracow,Medical Academy,Cracow,Poland, 1964. str. 103-104.
 2. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Psychozy a zaburzenia krzepnięcia krwi. Polski Tygodnik Lekarski,1964,R.XIX, nr 23,str.863-865.
 3. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w schizofrenii. Neurologia,Neurochirurgia i Psychiatria Polska, Rok 1964, t. XIV, nr 2. str.283-288.
 4. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w zespołach depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,Rok 1964, t. XIV, nr 1. str.127-132.
 5. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Spett K. Leczenie Tofranilem stanów depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,rok 1964, T.XIV, nr 6. str. 943-948.
 6. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Lucidril (A 235,Centrophenoxine) Obserwacje nad działaniem leku. Neurologia,Neurochirurgia i Psych. Pol. 1963, XIII,1. str. 97- 101.
 7. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Porównanie działania Flufenazyny i Perfenazyny w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,1963, t.XIII, nr 6. str. 911-914.
 8. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Próby leczenia środkami tymoleptycznymi (Imipraminą, Amitryptyliną) oraz Centrofenoksyną niektórych przypadków schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1963,t.XIII,nr 6. str. 907-910.
 9. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Taraktan (Ro 4-0403). Analog fenotiazyny o działaniu przeciwdepresyjnym. Przegląd Lekarski, Rok XX,Seria II, Nr 3 1964. str.1-8.
 10. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Wyniki stosowania Librium w leczeniu nerwic. Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,11. str. 804- 806.
 11. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Zastosowanie Valium w psychiatrii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 648-655.
 12. Aleksandrowicz JW, Grzybińska L, Łukawiecka Ż, Puchalska B, Sarnecki J. Psychoterapia grupowa w poradniach zdrowia psychicznego . Biul. Inst. Psychoneurol. 1972, 3, str. 17-23.
 13. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Iprindol – nowy lek przeciwdepresyjny. Psychiatria Polska 1967, t.I, nr 6. str. 689-693.
 14. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Proketazyna w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 640-645.
 15. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. A Case of Manic-Depressive Psychosis With 14-Day Cycles Pchyopathologic and Endocrinologic Observations – Polish Endocrinology , Vol. XIX, No. 5-6 , 1968 str. 280-284.
 16. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. Przypadek psychozy maniakalno-depresyjnej o 14-dniowym cyklu. Endokrynologia Polska, 1968, XIX, 6 str. 611-617.
 17. Aleksandrowicz JW, Kozioł A, Nieniewska M, Polewka A. Niektóre cechy dynamiki otwartych grup psychoterapeutycznych. Przegląd Lekarski. Rok XXVIII,Seria III, Nr 10 1971.str. 8-9.
 18. Aleksandrowicz JW, Kozioł W, Kubacka D, Melibruda J, Pajor Z. Otwarta grupa psychoterapeutyczna na oddziale klinicznym. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk, 1971, str.117-123.
 19. Aleksandrowicz JW, Schiffer Z. Wpływ czynników psychogennych na krzepnięcie krwi. Polski Tygodnik Lekarski.1962, XVII, Nr 25.str. 1-15.
 20. Aleksandrowicz JW, Ungeheuer G. The consequence of the social role of the sick person in psychiatry. Warsaw conference on the sociology of medicine, Jabłonna 20-25 August 1973.
 21. Aleksandrowicz JW, Wójtowicz S. Próba farmakologicznego oddziaływania na nastrój chorych w Klinice Chorób Wewnętrznych za pomocą serpatonilu. Polski Tygodnik Lekarski 1964,R.XIX, Nr 8,str.287-289.
 22. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia w nerwicowych zaburzeniach relacji emocjonalnych. Przegląd Lekarski, Rok XXVIII,Seria III,Nr 12 1971. str. 1-8
 23. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk 1971, str. 125-130.
 24. Aleksandrowicz JW. Hipnoza – Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Kraków 1973, Nauka dla wszystkich nr. 202.
 25. Aleksandrowicz JW. Insulin and Glucose Tolerance Tests in Depressive Syndromes. Polish Medical Journal, Vol.VII, No 3) 1968.str. 759-765.
 26. Aleksandrowicz JW. Nerwice i choroby psychosomatyczne. Polska Akademia Nauk Kraków 1971. Nauka dla wszystkich nr. 158
 27. Aleksandrowicz JW. Obciążenie insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych. Psychiatria Polska 1967 t. I. nr 4. str.439-445.
 28. Aleksandrowicz JW. Oksazepam – WY Nowa pochodna benzodiazepiny. Psychiatria Polska 1967, t.XVII, nr 1.str. 74-78.
 29. Aleksandrowicz JW. Role terapeutyczne i ich znaczenie w leczeniu nerwic – Psych. Pol. 1972, T. VI, nr.5.str. 589- 594.
 30. Aleksandrowicz JW. The of The Social Role of The Sick Person in Psychiatry – Psychiatric Clinic, Cracow Academy of Medicine, Warszawa, 1973 str. 1-6..
 31. Aleksandrowicz JW. Uwagi o oporze towarzyszacym procesowi leczenia w świetle doświadczeń psychoterapeutycznych. Zdrowie Psychiczne 1-2, 153-160.
 32. Aleksandrowicz JW. Wpływ konfliktu ról terapeutycznych na przebieg psychoterapii grupowej – Psych. Pol, 1972, T. VI, nr. 2 str. 169-173.
 33. Aleksandrowicz JW. Wyniki leczenia psychoz Flufenazyną (Lyogenem Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,13. str. 962-972.
 34. Aleksandrowicz JW. Zasady hipnoterapii – Odbitka z Polskiego Tygodnika Lekarskiego 1973, XXVIII, nr. 10, str. 373-376.
 35. Aleksandrowicz JW. Znaczenie milczenia w psychoterapii – Zagadnienia psychoterapii, – Psych. Pol, 1969, T, III, nr. 2 str 187-192