Kurs – Grupa Balinta, doświadczenie własne, superwizja

Katedra Psychoterapii UJ CM wraz z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM serdecznie zaprasza zainteresowanych psychologów, lekarzy i psychoterapeutów do uczestnictwa w GRUPIE BALINTA

– odpłatnym szkoleniu w ramach projektu Szkoła Liderów Grup Balinta

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu we wtorki lub piątki w Katedrze Psychoterapii przy ulicy Lenartowicza 14 w Krakowie.

Grupa prowadzona jest przez Jolantę Jocz, lidera i superwizora grup Balinta, psychoterapeutę PTP, superwizora-aplikanta PTP.

Grupa dedykowana jest psychologom i/lub szkolącym się psychoterapeutom pragnącym wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe  o pogłębione rozumienie zjawisk psychologicznych zachodzących pomiędzy psychologiem i/lub psychoterapeutą a pacjentem w procesie tworzącej się między nimi relacji.

Grupa stwarza możliwość odbarczenia emocjonalnego oraz poszerza rozumienie emocji własnych wynikających z relacji pomocowej.

Uczestnictwo w grupie Balinta można uwzględnić jako superwizję lub terapię własną szkoleniową (doświadczenie własne) w wymaganym pensum godzinowym do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. +48 600 993 775 lub 12 633 12 03