w latach 1999 – 2007

 1. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Romejko A. Intensywna, kompleksowa terapia zaburzeń nerwicowych. Streszczenia prac XLI Zjazdu PTP 2004 Psychiatria Polska 2004, 3 (supp.), 5.
 2. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Kształcenie studentów medycyny CM UJ w podstawach psychoterapii. Plakat na konferencji „ Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka” Kraków 10-11 VI 2006-12-22
 3. Aleksandrowicz JW, Binder M, Urbanik A. Obrazowanie czynnościowe hipnozy i sugestii analgezji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Psychiatria Polska 3/007 suplement – Streszczenie prac XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich Szczecin 2007.
 4. Aleksandrowicz JW, Binder M, Urbanik A. Obrazowanie hipnozy w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Psychiatria Polska 2006, 5, 969
 5. Aleksandrowicz JW, De Barbaro B, Bielańska A, Bierzyński K, Bomba J, Cechnicki A, Cichocki Ł, Domagalska-Kurdziel E, Drożdżowicz L, Józefik B, Kalisz A, Kamińska M, Orwid M, Szwajca K, Widawska K. Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego – historia, program, członkowie. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3,
 6. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Romejko-Borowiec A, Simon W, Siwiak-Kobayashi M, Sobański JA. Internetowy kurs podstaw psychoterapii (SEPTIMUS) w ocenie studentów i prowadzących. Psychoterapia. 2005; 133, 2: 85-94.
 7. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Romejko-Borowiec A, Siwiak- Kobayashi M, Simon W, Sobański JA. SEPTIMUS – distance psychotherapy learning. Final Report. 1/11/2001-31/08/2004. Dublin 2004 SEPTIMUS Meeting.
 8. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. KON-2006. Kwestionariusz osobowości nerwicowej. KON-2006. Neurotic personality questionnaire. KON-2006. Psychiatria Polska. 2007; 41, 6
 9. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006. Biblioteka Psychiatrii Polskiej: Kraków; 2006.
 10. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Własności kwestionariusza KON-2006 w populacji pacjentów oddziału dziennego. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 11. Aleksandrowicz JW, Model terapii w oddziale dziennym Katedry Psychoterapii CM UJ. Konferencja „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka” Kraków 10-11 VI 2006
 12. Aleksandrowicz JW, Nerwica – zaburzenia komunikacji. Konferencja „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka” Kraków 10-11 VI 2006-12-22
 13. Aleksandrowicz JW, Psychoterapia: etyka – wartości – deontologia. Psychoterapia 2006. 2 (137), 13-20.
 14. Aleksandrowicz JW, Siwiak-Kobayashi MM. Psychoterapia w Polsce. w: Bilikiewicz A, Rybakowski J (red.) Psychiatria. Via Medica, Gdańsk, 2002;111–118.
 15. Aleksandrowicz JW, Siwiak-Kobayashi MM. Psychotherapy in Poland. w: Bilikiewicz A, Rybakowski J (red.) Images in Psychiatry (Poland). Via Medica, Gdańsk, 2002; 115–123.
 16. Aleksandrowicz JW, Sobański JA Histoire de la Psychotherapie en Pologne 6 eme Congres de l` Association Europeenne pour l`histoire de la psychiatrie 9 septembre 2005 Paris (abstrakt w duku)
 17. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Cognitive vs psychodynamic psychotherapy effects. Society for Psychotherapy Research European and UK Chapters Joint Meeting, 7-10 marca 2001, Leiden.
 18. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Cognitive vs. psychodynamic psychotherapy effects. A comparative study (poster na konferencję SPR, Braga, 16-20.06.1999).
 19. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Diagnoza psychodynamiczna a wyniki leczenia. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 14-17.06.2001, Kraków.
 20. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Effectiveness of cognitive and psychodynamic psychotherapy. A Comparative study. Society for Psychotherapy Research 34th Annual Conference Weimar, 27.06.2003.
 21. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Effectiveness of cognitive, psychodynamic and integrative psychotherapies – comparative study. Abstracts 14 World Congress of WADP, Cracow 2005, str 3.
 22. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Histoire de la psychothérapie en Pologne. 6éme Congres de l’Association Europeenne pour l’historie de la psychiatrie 22-24 Septembre 2005, Paris.
 23. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Porównanie efektywności psychoterapii psychodynamicznej i poznawczej w zaburzeniach nerwicowych, IX Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP „Psychoterapia w medycynie”, Kraków, 08-10.12.2000.
 24. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Problems with the assessment of psychotherapy outcome in neurotic disorders. 13th Congress of the European Association for Psychotherapy. „Widening Boundaries of Europe – Widening Boundaries of Psychotherapy?” July 7-10 2005, Vilnius, Lithuania.
 25. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej. Biblioteka Psychiatrii Polskiej: Kraków; 2004.
 26. Aleksandrowicz JW, Stolarska D. Podyplomowe Nauczanie psychoterapii. Plakat na konferencji „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka” Kraków 10 – 11 VI 2006
 27. Aleksandrowicz JW, Urbanik A, Binder M. Imaging of brain functions with Functional Magnetic Resonance during pain stimulation modified by analgesic suggestion in hypnosis. Poster, Abstract book. 15 AEP Congress, March 2007 Madrid.
 28. Aleksandrowicz JW, Urbanik M. Obrazowanie czynności mózgu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w czasie stymulacji bólowej modyfikowanej sugestiami analgezji w hipnozie. Wstępne doniesienie z badań pilotowych. W: Mózg i Psyche (red. J. Bomba, M. Pilecki) Bibl. Psychiatrii Pol. 2007.
 29. Aleksandrowicz JW. „Neurotyczne” zaburzenia depresyjne. Dyskusje o Depresji, 2002; 19.
 30. Aleksandrowicz JW. „Psychoterapia” czy „psychoterapie”? Psychoterapia 2004, 2, 17-30.
 31. Aleksandrowicz JW. Hipnoza – tajemniczy stan mózgu ? Wszechświat 2007, 108, 1-3, 9-12.
 32. Aleksandrowicz JW. Hypnosis in fMRI. Abstr. I EEPCongress Thessaloniki 2007, Psychiatriki vol 18 suppl 1 s 27.
 33. Aleksandrowicz JW. Kilka uwag o psychoterapii w psychiatrii. Psychiatria po Dyplomie. Wydanie specjalne 2007.
 34. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia opętania. Psychiatria Polska 3/2007 suplement – Streszczenia prac XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich Szczecin 2007.
 35. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. UJ, Kraków, 2002.
 36. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia – leczenie czy pomaganie? Wiadomości Psychiatryczne 2005, 8 (3), 175-181.
 37. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Warszawa: PZWL; 2000.
 38. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów. Kraków Wyd. UJ 2004.
 39. Aleksandrowicz JW. Psychotherapy and counselling International Journal of Psychotherapy vol. 9, 2005. Nr 1 – str 15-20, Psychoterapia i poradnictwo (counseling) str 83-88.
 40. Aleksandrowicz JW. Psychotherapy vs psychosocial help. Abstr. I EEPCongress Thessaloniki 2007, Psychiatriki vol 18 suppl 1 s 22.
 41. Białas A. (Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii CM UJ. Opiekunowie Koła: Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Sobański JA.) Wpływ wieku i płci na ukształtowanie cech osobowości i na ich zmianę w wyniku psychoterapii. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 42. Bierzyński K, Sobański JA, Puk B. Students feedback on undergraduate education in basics of psychotherapy at the Department of Psychotherapy, CM UJ. Międzynarodowa konferencja dot. nauczania przeddyplomowego psychoterapii zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Medycznej CM UJ i Katedrę Psychoterapii CM UJ, 08.11.1999, Kraków.
 43. Bierzyński K. Nauczanie psychoterapii. Referat na konferencji „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka” Kraków 10 – 11 VI 2006
 44. Bierzyński K. Stan prac nad zagadnieniami prawnymi dotyczącymi psychoterapii w Polsce. Konferencja „Przywiązanie: teorii i praktyka” Kraków 20 – 22 X 2006
 45. Bomba J, Aleksandrowicz JW. Poland. w: Pritz A. Globalized Psychotherapy. Facultas Universitatsverlag, Vienna 2002; 227–234.
 46. Chrzan R, Urbanik A, Aleksandrowicz J, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Wojciechowska W. Pain and hypnotic anesthesia –fMRI estimation. Abstr. Newskij Radiołogiczeskij Forum Sankt-Petersburg kwiecień 2007.
 47. Chrzan R, Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Hypnotic suggestion during pain stimulation – usability of fMRI. Neuroradiology 2005. Abstr. Book of XXX Congress ESN, Barcelona 2005, str.108.
 48. Kozek E., Citkowska A., Fross K.: Wpływ intensywnej insulinoterapii na wskaźniki masy ciała oraz na stężenie lipidów u chorych na cukrzycę typu 1. Diabetologia Praktyczna 2001, 2, 203.
 49. Citkowska-Kisielewska A, Aleksandrowicz JW. Obsessive-compulsive disorder – psychopathology and therapy. Arch.Psych.Psychot. 2005 7(1) 29-42.
 50. Citkowska-Kisielewska A, Jerzy Aleksandrowicz JW. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – psychopatologia i leczenie. Psychoterapia 2003, 4: 5
 51. Citkowska-Kisielewska Anna: Struktura zespołu objawowego w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniach lękowych. Praca doktorska (2006 r.)
 52. Dyskusja panelowa: „Etyka psychoterapii Czas trwania psychoterapii. Poziom zależności terapeutycznej. Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie 18.02.2003.
 53. Dyskusja panelowa: „Przyszłe merytoryczne i organizacyjne problemy polskiej psychoterapii” na X Krajowym Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Juracie „Aktualne teoretyczne i praktyczne problemy psychoterapii” (22-24.04.2004).
 54. Gierowski JK, Jędrzejowska R, Rutkowski K, Ryn ZJ. Aspekty społeczne i etyczne w opiniowaniu psychiatrycznym ofiar prześladowań politycznych (Social and ethical issues in opinion about victims of political persecution). Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 85-89.
 55. Habzda-Siwek E, Rutkowski K. Opiniowanie psychiatryczne w sprawach kombatantów oraz osób represjonowanych. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2004.
 56. Heitzman J, Rutkowski K. Crime perpetration trauma. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 57. Heitzman J, Rutkowski K. Mental disturbances in former political prisoners persecuted in Poland in the years 1944-1956 (Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956),. Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 206-211.
 58. Heitzman J, Rutkowski K. Panic attacks at night. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 59. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956 (Mental disturbances in former political prisoners persecuted in Poland in the zears 1944-1956). Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 200- 205
 60. Jabłoński Z. Optymalne podejście w leczeniu psychogennych dysfunkcji seksualnych. Psychoterapia. 2002; 1 (12): 41–46.
 61. Januś A, Januś D, Starzyk J, Dziatkowiak H. Stan odżywienia dzieci w młodszym wieku szkolnym a proces separacji od osób znaczących. Psychoterapia. 2005, 2: 77
 62. Januś A. Obraz członków rodziny a specyfika zaburzeń nerwicowych. Niepublikowana praca doktorska, CMUJ Kraków 2006.
 63. Januś A. Użyteczność opisu konfiguracji objawów nerwicowych dla potrzeb diagnozy i procesu terapii. Psychoterapia. 2005, 2: 69
 64. Jeżkova V, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusz osobowości KON- badania czeskie i polskie. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 65. Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusze objawowe i osobowości w diagnozie zaburzeń nerwicowych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 66. Klimowicz A. Porównanie osobowości pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi przed leczeniem i po leczeniu psychoterapią. Psychiatr. Pol. 2003; 37, 2: 235-246.
 67. Klimowicz A. Poszukiwanie specyficznych powiązań zmian osobowości ze zmianami nasilenia objawów w zaburzeniach somatyzacyjnych i lękowych – badanie porównawcze. Psychiatr. Pol. 2003; 37, 2: 247-258.
 68. Klimowicz A. Zmiany objawowe a zmiany osobowości po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi. CMUJ Kraków 2002
 69. Mazgaj D, Stolarska D. Koncepcja rozwoju i psychopatologii Melanii Klein, s.39-62 w: Podręcznik Współczesna psychoanaliza Modele konfliktu i deficytu Redakcja naukowa L. Cierpiałkowska, J.Gościniak Wydawnictwo naukowe UAM Poznań 2005 ISBN 83-232-1564-2
 70. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Trójjęzyczny słownik terminów psychologii analitycznej C.G.Junga. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 235.
 71. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Terapia w Piaskownicy. The Sandtray Therapy. Psychoterapia 2005; 3: 63-68
 72. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Terapia w Piaskownicy. The Therapy in Sandtray. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Psychiatria Polska 2004; 3(supl.): 175.
 73. Müldner-Nieckowski Ł. Wewnętrzne sceny walki. Opis przypadku psychoterapii metodą Sandplay Therapy. Forum psychoterapeutów. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, 29.11.2006 r.
 74. Müldner-Nieckowski Ł. Język Trikstera. Archetyp mądrego głupca w dialogu terapeutycznym. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie, 2007.
 75. Müldner-Nieckowski Ł, Kijko I. Wtórne korzyści z występowania objawów nerwicowych i ich wpływ na proces leczenia w psychoterapii grupowej XLII Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie, 2007.
 76. Bomba J, Rostworowska M, Müldner-Nieckowski Ł. Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie IV. Kraków 2006. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 77. Müldner-Nieckowski Ł. Sekty. Manipulacja Psychologiczna. Recenzja. Psychoterapia 2005; 3: 84-85.
 78. Müldner-Nieckowski Ł. Sposób na Kaina. Jak chronić życie emocjonalne chłopców. Recenzja. Psychoterapia 2005; 2: 95-96.
 79. Müldner-Nieckowski Ł. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Recenzja. Psychiatria Polska 2006; 2: 357-358.
 80. Podolec P, Barczyk E, Rutkowski K. „Epidemia XXI wieku” depresja jako czynnik ryzyka chorób serca. Deprerssion as a risk factor of cardiovascular diseases. Kardiologia Polska, 2003, 12, 528-532.
 81. Rewer A. Skale kwestionariusza objawowego „O”, Psychiatria Polska 2000, 34, 6, 931-943.
 82. Rewer A. Zmiany obrazu zaburzeń lękowych i pod postacią somatyczną CMUJ, Kraków 2002.
 83. Romejko-Hurko A, Borowiec M. Zaburzenia odżywiania jako specyficzny sposób rozwiązywania kryzysu toższamości płciowej. Referat na konferencji Instytutu Psychologii Stosowanej, luty 2002.
 84. Romejko-Borowiec A. Eating disorders as a specific method of solving sexual identity crisis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2004, 4.
 85. Rutkowski K, Furgał J, Walczewska J. Late sequale of posttraumatic stress. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 130-131.
 86. Rutkowski K, Furgał J, Walczewska J. Late somatic consequences of post-traumatic stress. 10th Conference of ASTSS, Hobart, Australia, 31.03-3.04.2003, Conference Handbook, 87.
 87. Rutkowski K, Habzda-Siwek E. Podstawy prawne orzekania w przypadkach kombatantów. Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 91-96.
 88. Rutkowski K, Heitzman J. Tortures for Political Reasons – Their Impact on The Personality Development. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 89. Rutkowski K, Turkot A, Kurek-Rusin A. Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie – opis przypadku. Psychoterapia, 1, 2007, 75-84.
 90. Rutkowski K, Turkot A. MMPI-2 Results in Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 154.
 91. Rutkowski K, Turkot A. Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 75.
 92. Rutkowski K, Turkot A. Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. IX IRCT International Symposium of Torture, 9-10.12.2006, 29.
 93. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J: Diagnosing And Treatment Of Victims Of Tortures At The Centre For Victims Of Political Persecution, Krakow, Poland. LIX Congreso Chleno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 94. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J. Ocena stanu zdrowia somatycznego u osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953. Assessment of the somatic health among people deported into Siberia in 1940-1953. XLI Zjazd psychiatrów Polskich. Psychiatria Polska, 2004, 3 suplement, 226-227.
 95. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J. Psychiatric And Somatic Consequences Of Post-Traumatic Stress After Deportation. LIX Congreso Chleno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 96. Rutkowski K. 10 Clinical cases in posttraumatic disorders, [w:] Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 53-77.
 97. Rutkowski K. Anxiety and depression symptoms as a reaction to trauma in the group of torture victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 22.
 98. Rutkowski K. Błędy we wnioskowaniu w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 187-191.
 99. Rutkowski K. Correlation between nightmares, anxiety and depression in PTSD. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. F1749. FC-60-3.
 100. Rutkowski K. Diagnosing and treatment of victims of tortures at the Centre for Victims of Political Persecution. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004.
 101. Rutkowski K. Diagnostyka porównawcza zaburzeń pourazowych. Comparative diagnosis of posttraumatic disorders. Psychiatria Polska, 2005, 1, 75-88.
 102. Rutkowski K. Dream Matrix – marzenia senne w kontekście grupy. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 134.
 103. Rutkowski K. Frequent Occurence of Nightmares and Sleep Disorders in the group of torture Victims with Diagnosed PTSD. ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 106.
 104. Rutkowski K. Frequent Occurrence of Anxiety and Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims. 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 31.
 105. Rutkowski K. Historia badań zespołów pourazowych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 106. Rutkowski K. Introduction, w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 7-8.
 107. Rutkowski K. Involuntary travelers – survivors of deportation, International Conference of IAAP Cape Town, 09.2007.
 108. Rutkowski K. Jaźń w psychologii analitycznej. Psychoterapia. 2003, 1 (124), 77-81.
 109. Rutkowski K. Kształcenie specjalistyczne w psychiatrii doświadczenia z ostatnich lat. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 135.
 110. Rutkowski K. Late effects and needs of early intervention in the group of torture survivors. Sixth World congress of the International Association for Emergency Psychiatry. Barcelona, Spain, 9-12.06.2002. P148.
 111. Rutkowski K. Leczenie ambulatoryjne ofiar tortur i osób prześladowanych z przyczyn politycznych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 112. Rutkowski K. Level of PTSD as a late sequel to stress. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May 2001, abstr. P27.
 113. Rutkowski K. Lęk i depresja w przebiegu zespołu stresu pourazowego. Psychiatria Polska. 2000, XXXIV, 6, 971-981.
 114. Rutkowski K. Lęk i depresja w zaburzeniach pourazowych jako wyznacznik terapii. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 205.
 115. Rutkowski K. Następstwa urazów psychicznych doznanych w dzieciństwie. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2006.
 116. Rutkowski K. Nightmares as a symptom of anxiety in the course of PTSD. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May 2001, abstr. O29.
 117. Rutkowski K. Nightmares in the Course of PTSD As a Symptom of Anxiety and Depression. 56 Congreso Chileno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirugia. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria, 2001, 39, supl. 3, 41.
 118. Rutkowski K. Odległe nastepstwa urazu doznanego w dzieciństwie na przykładzie osób deportowanych. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25.09.2005, 426
 119. Rutkowski K. Pierwsza Podregionalna Konferencja nt. Pomocy Ofiarom Tortur. Kraków, 2-4 lipca1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 810-811.
 120. Rutkowski K. Place of the Higher Education Institutions in Improving Social Understanding of the Problems of Torture Victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 100.
 121. Rutkowski K. Posttraumatic dreams from analytical perspective. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2003, 4, 29-38.
 122. Rutkowski K. Posttraumatic Nightmares as a Symptom of Anxiety and Depression. The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 123. Rutkowski K. Posttraumatic Nightmares in PTSD and Levels of Depression and Anxiety. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.
 124. Rutkowski K. Pourazowe marzenia senne. Psychoterapia. 2 (121) 2002, 49-57.
 125. Rutkowski K. PTSD, Depression and Sleep Disorders as Late Consequences of Political Persecution. Medical Journal Rahat, Islamabad, Pakistan, 2003, 5, 42-53.
 126. Rutkowski K. Rehabilitation of victims of torture in the CVPP, Krakow, Poland. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. F1750. PO-55-2.
 127. Rutkowski K. Rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. Wiadomości psychiatryczne. 2003, 1, 31-36.
 128. Rutkowski K. Skuteczność metod kwestionariuszowych w diagnostyce PTSD. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 134.
 129. Rutkowski K. Sleep disorders as symptoms on anxiety and depression in PTSD. 17th Annual Meeting The International Society for Traumatic Stress Studies. New Orleans 6-9.12.2001, 143.
 130. Rutkowski K. Stronniczość i błędy kliniczne w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. One-sideness and clinic errors in forensic opinions concerning people who were persecuted for political reasons. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 201-205.
 131. Rutkowski K. Subjective Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims with Diagnosed PTSD (Subjektywne objawy depresyjne w grupie ofiar tortur z diagnozą PTSD). ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 125.
 132. Rutkowski K. Terapia szamańska. Sztuka leczenia, 2002, VIII, 4, 27-33.
 133. Rutkowski K. The Centre for Victims of Political Persecution (Ośrodek dla Ofiar Prześladowań Politycznych), [w:] Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 45-51.
 134. Rutkowski K. The Centre for Victims of Political Persecution, Krakow, Poland – Experiences in treatment and rehabilitation victims of torture. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 259.
 135. Rutkowski K. The Intensity of Posttraumatic Stress Disorder in the Group of Torture Victims (Nasilenie PTSD u ofiar tortur). 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 32
 136. Rutkowski K. The structure of values system after experience of trauma in childhood or adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2007, 4.
 137. Rutkowski K. Treatment and Rehabilitation of Victims of Tortures in the Centre For Victims of Political Persecution, Krakow, Poland (Leczenie i rehabilitacja ofiar tortur w Ośrodku dla Ofiar Prześladowań Politycznych w Krakowie). The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 138. Rutkowski K. VI Europejska Konferencja nt. Stresu Pourazowego. Istambuł, Turcja, 5-8 czerwca 1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 809-810.
 139. Rutkowski K. Wiek tortur (A century of torture). Charaktery, 1999, 8 (31), 9-10.
 140. Rutkowski K. Wstęp. w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 9-10
 141. Rutkowski K. Zaburzenia i zmiany osobowości po przebyciu urazu we wczesnym dzieciństwie. Konferencja: „Trauma – Osobowość – PTSD” 28 – 30.09.2007 Warszawa
 142. Rutkowski K. Zaburzenia snu w przebiegu zespołu stresu pourazowego. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 1999.
 143. Rutkowski K. Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Wydawnictwo Pandit. Kraków 2001.
 144. Ryn ZJ, Rutkowski K. Concentration camp survivors and political persecution in Poland. Torture. 2001, 4, 107-109.
 145. Ryn ZJ, Rutkowski K. Die Opfer des Naziregimes und der kommunistischen Verfolgung in Polen. W: Morawe Petra red. (Hrsg.): Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004.
 146. Ryn ZJ, Rutkowski K. The Social Situation of Victims of Political Persecution in Poland. w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 37-44.
 147. Ryn ZJ, Rutkowski K. The Victims of Nazi and Communist Persecution in Poland. Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Berlin, 8-10.06.2001.
 148. Sikora G. Zaburzenia psychiczne u pacjentów leczonych przewlekle hemodializą i dializą otrzewnową. CMUJ Kraków 2002.
 149. Sobański JA, Klasa K, Klasa J. Objawy zaburzeń nerwicowych i cechy osobowości nerwicowej u pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 150. Sobański JA, Klasa K. A comparison of distant psychotherapy learning and „direct” education SEPTIMUS (Strenghtening European Psychoterapy through Innovative Methods & Unification of Standards) Meeting Cracow, 18th September 2004.
 151. Sobański JA, Klasa K. Cechy osobowości a skuteczność psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 152. Sobański JA, Klasa K. Co opisują skale Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 153. Sobański JA, Klasa K. Czynniki długości pobytu i intensywności psychoterapii a wyniki leczenia w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 154. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i behawioralnymi przed kwalifikacją do psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 155. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka psychologiczna przy użyciu komputera – KON-2007. Warsztat. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 156. Sobański JA, Klasa K. Distant psychotherapy learning. Leonardo Da Vinci – SEPTIMUS Programme. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 6, 3: 89-99.
 157. Sobański JA, Klasa K. Duration and effectiveness of intensive psychotherapy of neurotic disorders in a day hospital setting. 13th Congress of the European Association for Psychotherapy. „Widening Boundaries of Europe – Widening Boundaries of Psychotherapy?” July 7-10 2005, Vilnius, Lithuania.
 158. Sobański JA, Klasa K. Internetowe forum dyskusyjne dla pacjentów i terapeutów. Przeżywanie przeniesienia. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 159. Sobański JA, Klasa K. Które cechy osobowości wiążą się z poprawą jakich objawów zaburzeń nerwicowych. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 160. Sobański JA, Klasa K. Kwalifikacja do psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 161. Sobański JA, Klasa K. Kwestionariusz osobowości KON-2006 – prezentacja narzędzia, programu komputerowego oraz wybranych przypadków klinicznych. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 162. Sobański JA, Klasa K. Ocena zmian postępujących podczas leczenia a bezpośrednie wyniki psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. Cechy osobowości w KON-2006. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 163. Sobański JA, Klasa K. Oczekiwanie na psychoterapię. Zebranie Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP Kraków 22.11.2005
 164. Sobański JA, Klasa K. Ponowna ocena własności kwestionariusza objawowego KO”0″ w populacji pacjentów. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 165. Sobański JA, Klasa K. Porzucenia intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 166. Sobański JA, Klasa K. Pretherapy symptom level changes. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2006, 8, 3: 23-36.
 167. Sobański JA, Klasa K. red. nauk. Yalom YD, Leszcz M. The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books; pol. wyd. Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ: Kraków; 2006.
 168. Sobański JA, Klasa K. Rodzaj zaburzeń nerwicowych a wyniki leczenia psychoterapią w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 169. Sobański JA, Klasa K. Schemat komputerowych badań diagnostycznych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz ocena wyników leczenia w oddziale dziennym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 170. Sobański JA, Klasa K. Subiektywna vs obiektywna ocena wyników leczenia zaburzeń nerwicowych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 171. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część I. Rodzina generacyjna. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 172. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część II. Szkoła i praca zawodowa. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 173. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część III. Życie seksualne i związek. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 174. Sobański JA, Klasa K. Wstępne diagnozy u zgłaszających się do leczenia w oddziale dziennym. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 175. Sobański JA, Klasa K. Wyniki leczenia zaburzeń nerwicowych psychoterapią w oddziale dziennym w ocenie kwestionariuszem KON-2006, testem 16 PF Cattella i kwestionariuszem KO. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2001, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 176. Sobański JA, Klasa K. Założenia wieloośrodkowego badania skuteczności psychoterapii o różnych założeniach teoretycznych prowadzonej w różnych warunkach w codziennej praktyce na obszarze Filii Krakowskiej SNP PTP. Zebranie Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 13.11.2007r.
 177. Sobański JA, Klasa K. Zastosowanie kwestionariuszy objawowych i osobowości w diagnostyce zaburzeń nerwicowych. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 178. Sobański JA, Klasa K. Zbieżność ocen wyniku psychoterapii w oddziale dziennym za pomocą kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 i kwestionariusza objawowego KO”0″. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 179. Sobański JA, Klasa K. Zmiany nasilenia objawów w okresie oczekiwania na leczenie. Psychoterapia. 2005; 132, 1: 67-79.
 180. Sobański JA, Klasa K. Związek postrzeganych przez pacjentów trudności w uczestniczeniu w intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym z nasileniem zaburzeń, cechami osobowości i obrazem dolegliwości przed leczeniem. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 181. Sobański JA. Czynniki predykcyjne niekorzystnych wyników leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym . II. Pogorszenia i braki zmian w zakresie osobowości. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 182. Sobański JA. Czynniki predykcyjne niekorzystnych wyników leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym. I. Pogorszenia i braki zmian w zakresie objawów. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 183. Sobański JA. Czynniki ryzyka konieczności ponownej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 184. Sobański JA. Diagnostyka pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i behawioralnymi przed kwalifikacją do psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 185. Sobański JA. Differential response of neurotic symptoms. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2007; 9, 4 (75-84)
 186. Sobański JA. Dynamika globalnego nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym. Psychoterapia 2004; 131, 4: 77-87.
 187. Sobański JA. Dynamika objawów a wyniki leczenia zaburzeń nerwicowych. CM UJ Kraków 2002.
 188. Sobański JA. Efektywność intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziałach dziennych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 189. Sobański JA. Komu proponuje się psychoterapię w dziennym oddziale leczenia nerwic. Obserwacje oparte na codziennej praktyce. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 190. Sobański JA. Motywacja pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 191. Sobański JA. Narzędzia stosowane do oceny wyników psychoterapii w wybranych badaniach efektywności psychoterapii. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 192. Sobański JA. Neurotic symptom level variations during intensive psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 34th Annual Conference Weimar, 27.06.2003.
 193. Sobański JA. Niejasności diagnostyczne w grupie zaburzeń nerwicowych. Wyniki badań własnych opartych o wielkogrupowe bazy danych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 194. Sobański JA. Obecność niektórych objawów zaburzeń nerwicowych a końcowe wyniki intensywnego leczenia psychoterapią w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 195. Sobański JA. Od czego zależą wyniki psychoterapii. Skutki wyboru metody oceny efektu leczenia. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 196. Sobański JA. Oddzielne czy mieszane zespoły zaburzeń nerwicowych? Analiza współwystępowania objawów nerwicy. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”, 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 197. Sobański JA. Postrzeganie przez pacjenta zachowań terapeuty a wyniki intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 198. Sobański JA. Postrzeganie relacji z terapeutą a wyniki intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 199. Sobański JA. Prognozowanie efektów psychoterapii za pomocą komputerowych baz danych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 200. Sobański JA. Realizacja założeń teoretycznych w warunkach klinicznych. Analiza protokołów sporządzonych przez sędziów kompetentnych obserwujących psychoterapie indywidualne. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 201. Sobański JA. recenzja publikacji. Fenster S, Phillips SB, Rapoport ERG. The therapist’s pregnancy. Intrusion in the analytic space. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 101.
 202. Sobański JA. recenzja publikacji. Kutash IL, Wolf A. Group psychotherapist’s handbook. Contemporary theory and technique. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 2: 87.
 203. Sobański JA. recenzja publikacji. Leenaars AA. Psychotherapy with suicidal people. A person-centered approach. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 100.
 204. Sobański JA. recenzja publikacji. Sol L. Garfield. Psychotherapy: An eclectic-integrative approach. Second edition. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 2: 87-88.
 205. Sobański JA. recenzja publikacji. Wallace P. Psychologia Internetu. Psychiatria Polska. 2003; 37, 6: 1091-1092.
 206. Sobański JA. recenzja publikacji. Weiner MF Therapist disclosure. The use of self in psychotherapy. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 102.
 207. Sobański JA. Różnice szybkości ustępowania objawów zaburzeń nerwicowych. Psychoterapia. 2005; 132, 1: 81-92.
 208. Sobański JA. Skuteczność leczenia w oddziale dziennym w ocenie pacjentów. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 209. Sobański JA. Statistic analysis of the neurotic symptom dynamics during intensive psychotherapy in a day hospital setting. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2005; 7, 2: 41-50.
 210. Sobański JA. Sytuacja życiowa i rodzinna a postrzeganie przez pacjentów trudności w przebiegu zakończonej psychoterapii. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 211. Sobański JA. Zmiany częstości interwencji a dynamika objawów podczas psychoterapii indywidualnej zaburzeń nerwicowych prowadzonej w podejściu poznawczym i psychodynamicznym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 212. Sobański JA. Zmiany objawów podczas oczekiwania i po zakończeniu leczenia w oddziale dziennym. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 213. Sobański JA. Zmiany objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym i ich związek z wynikami leczenia. Przegląd piśmiennictwa. Psychoterapia. 2004; 130, 3: 81-90.
 214. Sobański JA. Związki nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych i nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości stwierdzanych przed leczeniem z końcowymi wynikami psychoterapii. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 215. Stolarska D, Rewer A. Nauczanie psychoanalizy na zajęciach fakultatywnych dla studentów medycyny wydziału lekarskiego. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 216. Stolarska D. Diagnostyczne cechy języka pierwszej wypowiedzi pacjentów nerwicowych – na podstawie analizy przypadku. Psychoterapia 1999; 1; 108: 23-35.
 217. Stolarska D. Diagnostyczne cechy języka pierwszej wypowiedzi pacjentów nerwicowych. Niepublikowana praca doktorska. CMUJ Kraków 2002.
 218. Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Chrzan R, Sobiecka B, Kozub J. The fMR imaging study of hypnotic suggestion during pain stimulation. European Radiology vol.15 supp.1, 2005
 219. Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI. V Zjazd PMTRM Szczyrk 2005, streszczenia, str. 33
 220. Urbanik A, Kozub J, Sobiecka B, Binder M, Aleksandrowicz J. Application of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation. 22 Ann. Meeting, Basle 2005, str.205.
 221. Walczewska J, Furgał J, Rutkowski K. Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1956 (Actual health`s state of people deported into Siberia in 1940-1956), Gerontologia Polska, Gerontologia Polska. 10 (4) 2002, 186-189.
 222. Walczewska J, Furgał J, Rutkowski K. Psychiatric and somatic consequences of post-traumatic stress after deportation. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004
 223. Walczewska J, Gryglewska B, Wizner B, Rutkowski K, Grodzicki T. Cardiovasular Risk Factors in patients with posttrauamatic Stress Disorder after Second World War Experiences. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.