za rok 2009

 1. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Dorota Stolarska D. KON-2006 Neurotic Personality Questionnaire. Arch. Psychiatry Psychother. 2009, 1: 21-29.
 2. Rutkowski K.: Involuntary Travellers – Shadow of Travelling In Deportations. Bennet P. ed.: Journeys – Encounters Clinical, Communal, Cultural. Proceedings of the Seventeenth International Congress for Analytical Psychology. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2009, 376-387.
 3. Walczewska J., Rutkowski K., Wizner B., Grodzicki T.: Jako życia u osób z PTSD. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 126-136.
 4. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i przesladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 137-147.
 5. Prot K., Biedka Ł., Szwajca K., Bierzyński K., Domagalska E., Izdebski R. : Psychoterapia grupowa ocalałych z Holokaustu. Biuletyn dla członków i kandydatów. Instytut Analizy Grupowej Resztów. Nr 9; 11.2009; 17 – 24
 6. Rutkowski K.: Zespół stresu pourazowego – psychopatologia i postępowanie. Rehabilitacja przyjete do druku 2009.
 7. Aleksandrowicz JW. Psychogeneza zaburzeń funkcjonalnych. W: A. Bogucki (red) Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe. Via Medica Gdańsk 2009 str. 114-125
 8. Aleksandrowicz J.; Zaburzenia osobowości – problem psychiatryczny ? Psychiatria. Szczegółowe problemy terapii psychiatrycznej. II Kongres Akademii po Dyplomie, Warszawa 13-14.02.2009: 74-77.
 9. Rutkowski K.: Zespół stresu pourazowego – psychopatologia i postępowanie. II ogólnopolska konferencja relaksacja w rehabilitacji, Goniądz 7-10.05.2009.
 10. Rutkowski K.: The structure of complexes after experience of trauma in childhood or adulthood. The First European Conference of Analytical Psychology. June 25 – 27, 2009
 11. Świderska A., Rutkowski K.: The relationship between God image and borderline personality organization – An explanatory study among outpatients. International Association for the Psychology of Religion, Universitat Wien, 23-27 August 2009, 37.
 12. Walczewska J., Wizner B., Rutkowski K., Grodzicki T.: Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób deportowanych w dzieciństwie na Syberię w latach 1940 – 1944.. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź 7-8., 4 .06.2009.
 13. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i przesladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź 19., 4 .06.2009.
 14. Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K., Sobański J.A.; Characteristics of sexual life in patients admitted to intensive group psychotherapy. Study based on a structured self-report questionnaire; Konferencja: 19th World Congress for Sexual Health, Göteborg, Sweden – June 21-25, 2009. 162
 15. Klasa K, Sobański JA, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, NEO-PI-R pretherapy assessment in population of patients admitted to a day hospital. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 162.
 16. Sobański JA, Aleksandrowicz JW, Klasa K, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Personality change in NEO-PI-R and KON-2006 neurotic personality questionnaire after intensive group psychotherapy in a day hospital. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 187
 17. Aleksandrowicz JW, Sobański JA, Klasa K, Stolarska D., Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Specific measure of psychotherapy outcome assessment. Neurotic personality inventory KON-2006. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 131
 18. Białas A., Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) at pretherapy and its merits as a predictor of psychotherapy outcome. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 136-137.
 19. Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł. Berlin Social Support Scales and Bizoń’s method of social network and social support assessment. Valuable tools for psychotherapy effectiveness research. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 170-171.
 20. Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, Sobański JA. Sexual life related data in patients admitted to psychotherapy. Study based on a structured self-report questionnaire. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 172
 21. Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Białas A, Mielimąka M. Does one hour of 17 sessions per week matter? Discontinued alliance in individual therapy component in a day hospital as outcome predictor. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 183.
 22. Aleksandrowicz J, Binder M, Mielimąka M, Urbanik A. State of hypnosis in fRMI, XVIII ISH International Congress, Rzym 2009
 23. Aleksandrowicz J. The History of polish psychotherapy during the socialist dictatorship. European Journal of Mental Health 4. 57-66. 2009.
 24. Mielimąka M. Sprawozdanie z konferencji society for psychotherapy research 40th annual meeting. Santiago, Chile 2009. PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA, Tom 5, Numer 1-2. Wiosna-Lato 2009