za rok 2013

 1. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J, Post-Trauma Symptoms in Poles Persecuted for Political Reason, 1939 – 1968. Journal of Loss and Trauma: International Perspectices on Stress Coping. Published online 22 Oct 2013

http://dx.doi.org/10.1080/15325024.2013.824307

 1. Walczewska J. Rutkowski K. Cwynar M., Wizner B., Grodzicki T. Comprehensive geriatric evaluation in former Siberian deportees with post-traumatic stress disorder (PTSD). The American Journal of Geriatric Psychiatry Published online 18 January 2013.

http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481%2813%2900049-3/abstract

 1. Kakiashvili T, Leszek J, Rutkowski K. The Medical Perspective on burnout. Internationl Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2013. 26(3),1-12.
 1. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K. Seksualne wydarzenia urazowe a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością. Psychiatria Polska. 2013; 47(3): 411–431.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2013/Sobanski411_PP3_2013.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Skala Lęku Społecznego (SAD) oraz Skala Obaw Przed Negatywną Oceną (FNE). Ocena rzetelności i wstępna ocena trafności. Psychiatria Polska. 2013; 47(4): 691–703.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2013/691Sobanski_PsychiatrPol2013_47_4.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością. Psychiatria Polska. 2013; 47(5): 827–851.

http://strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_5_2013/827SobanskiPsychiatrPol5_2013.pdf

 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K. Traumatic childhood sexual events and secondary sexual health complaints in neurotic disorders. Arch. Psychiatry Psychoth. 2013; 15(3): 19-32.

http://www.archivespp.pl/uploads/images/2013_15_3/Sobanski19_ArchivesPP_3_2013.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Profil objawów pacjentów, którzy przerwali psychoterapię kompleksową w dziennym oddziale leczenia nerwic. Badanie retrospektywne. Psychiatria i Psychoterapia. 2013; 9(4): 14-30.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=56

 1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):
 1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):
 1. Sobański JA, Dudek D. Psychiatry and neurology: from dualism to integration. [Psychiatria i neurologia: od dualizmu do integracji]. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2013; 47(6): 577-583. DOI: 10.5114/ninp.2013.39069

http://www.termedia.pl/Review-paper-Psychiatry-and-neurology-from-dualism-to-integration,15,21849,0,1.html

 1. Klasa K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1133–1142.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2013/1133KlasaPsychiatrPol6_2013.pdf

 1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):
 1. Linden M, Rutkowski K. red. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Elsevier 2013 Amsterdam New York
 1. Rutkowski K, Linden M. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York. XI – XIII
 1. Rutkowski K, Dembińska E. Implicit Memories and the Structure of the Values System After the Experience of Trauma in Childhood or Adulthool. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York 127-137
 1. Rutkowski K. Przedsłowie. Red. Keyserlingk L, Giza-Zwierzchowska Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy. Towarzystwo Wspierania Incjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS 2013 Szczecin S. 7
 1. Rutkowski K. Wprowadzenie do Sandplay Therapy do Polski. Red. Keyserlingk L, Giza-Zwierzchowska Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy. Towarzystwo Wspierania Incjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS 2013 Szczecin S. 33-35.

V. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 1. Aleksandrowicz J. Omówienie książek i czasopism: Psychoterapia i poradnictwo. Psychiatria Pol. 2013; 47(5): 957-958.
 1. Aleksandrowicz JW. Uzależnienie – wybór czy konieczność? Wszechświat.; 114 (1-3)2013: 5-10.
 1. Cyranka K. Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego w Monachium, Psychiatria Polska, 2013, 47: 1365-367.
 1. Rutkowski K. Recenzja Książki: Fiutak A, Dąbrowski J. Udzielanie Pomocy Terapeutycznej. Aspekty Prawne. Difin, Warszawa 2012. Psychiatria i Psychoterapia. 2013; 9(1): 25-26.
 1. Sobański JA. Jak znaleźć dobrego psychoterapeutę? artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2013. http://konstelacjalwa.home.pl/klew/pl.jak_znalezc.html (pierwszy dostęp styczeń 2013)
 1. Müldner-Nieckowski Ł. Problemy seksualne w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Świat Problemów, 2013; 4.

VIInformacje o patentach:

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

Murzyn A. Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.

Wydział Lekarski UJ CM, Kraków 2013, praca doktorska, promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski, recenzenci: prof. Krzysztof Gierowski, prof. Irena Krupka-Matuszczyk,

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 1. Aleksandrowicz JW. Przyszłość psychoterapii. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Aleksandrowicz JW, Dembińska E. Neuroobrazowanie psychoterapii. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Antkowiak R. Aleksandrowicz JW, de Barbaro B, Czabała JCz, Józefik B, Bierzyński K. Historia i aktualny stan procesu legislacji zawodu psychoterapeuty w Polsce. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Cyranka K. PhD studies in the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College – standards, opportunities, challenges, expectations. 18-19. 10. 2013 ORPHEUS PhD-Candidates Workshop: Standards for PhD Education in Europe-Implementation and Ameliorations form the PhD Candidates point of view. GRAZ AUSTRIA
 1. Cyranka K. Rutkowski K. Psychoterapia a zaburzenia osobowości – czy i jak psychoterapia może wpływać na osobowości?9-10. 05. 2013 III Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 1. Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E. Selected personality traits as predictors of psychotherapy outcomes. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Cyranka K, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Fear of Negative Evaluation Scale (FNE). Reliability and the preliminary assessment of validity. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.  
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B. Marital functioning of patients treated in a day hospital for neurotic disorders. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Rutkowski K. Outcome of psychotherapy assessed with NEO-PI-R personality inventory after intensive treatment in a day hospital. The 1-st World Conference on Personality 19-23 March 2013, Stellenbosch, South Africa.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Patient perception of the relation with therapist and of ptherapist’s behavior and outcome of intensive psychotherapy in a day hospital for neurotic disorders. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Mielimąka M. Zastosowanie hipnozy w terapii bólu. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 25-28 Września 2013, Zakopane
 1. Mielimąka M. Analgetic suggestions in the state of hypnosis – a review of effectiveness research and selected fMRI findings. 1st International Conference on Hypnosis in Medicine, 29 sierpień – 1 wrzesień 2013, Budapest, Hungary.
 1. Mielimąka M, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Rutkowski K. The effectiveness of group psychotherapy in a day hospital setting. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, Rutkowski K, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K. Seksualność studentów medycyny: rozwój i realizacja potrzeb seksualnych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – w biegu życia” Kraków, 16 maja 2013r.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł. The influence of early childhood, pre-verbal traumatic experiences on personality formation. The 1-st World Conference on Personality 19-23 March 2013, Stellenbosch, South Africa.
 1. Rutkowski K, Dembińska E. Research into post-traumatic disorders at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J, Sobański JA, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Post-trauma symptoms in a group of people persecuted for political reasons. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Müldner-Nieckowski Ł. Social Avoidance and Distress Scale (SAD). Reliability and the preliminary assessment of validity. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Baran A, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K. Zastosowanie podejścia narracyjnego w psychologii zdrowia na przykładzie badań prowadzonych wśród osób przewlekle chorych 18-20. 04. 2013 III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Ciążeń. Metody badawcze w psychologii – Psychological Research Method Toolkit
 2. Sobański JA, Cyranka K, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Family of origin traumatic situation and the picture of neurotic disorders: neurotic personality traits. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Sobański JA, Cyranka K, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Perception of partnership: power, conflicts, stability and neurotic disorders picture. Sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Dembińska E, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Kwestionariusz osobowości NEO-PI-R w ocenie efektów leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 w ocenie efektów leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013
 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mazgaj-Smiatek B. Objawy i problemy z zakresu zdrowia seksualnego w populacji pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – w biegu życia” Kraków, 16 maja 2013r.
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Terapia zaburzeń seksualnych – jeden z wielu obszarów leczenia, czy odrębny nurt psychoterapii?. Konferencja 3 sekcji – granice psychopatologii, granice psychoterapii. 18-20 października 2013, Warszawa
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Rozwój zdrowej seksualności a dysfunkcje seksualne. Konferencja „Więź-intymność-seksualność w psychoterapii osób z syndrome DDA” Osieczany, 24-25 października 2013
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Terapia dysfunkcji seksualnych u osób z problematyką zaburzenia więzi. Warsztat. Konferencja „Więź-intymność-seksualność w psychoterapii osób z syndrome DDA” Osieczany, 24-25 października 2013
 1. Sobański JA, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Klasa K, Cyranka K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Perception of partnership: loving and being loved and neurotic disorders picture. Sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.