za rok 2019

Kuriata A., Borys E., Misiołek U., Gałczyński A., Runowska K., Krupa A., Cyranka K., Mielimąka M., Rutkowski K.: Choice of medical specialty and personality traits measured with the EPQ-R(S) in medical students and specialist doctors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy;  2019:21(2) s. 56-70

Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Mielimąka M. Objawy lękowe w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniu lękowym uogólnionym [Anxiety symptoms in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 845–864 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105378

Klasa K, Sobański JA, Skalski M, Golabek T, Świerkosz A, Przydacz M, Dembińska E, Mielimąka M, Cyranka K, Dudek D, Chlosta PL, Rutkowski K. Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014 [Neurotic personality and lower urinary tract symptoms in day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 915–938 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97835

Kuriata A, Borys E, Misiołek U, Gałczyński A, Runowska K, Krupa A, Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K. Choice of medical specialty and personality traits measured with the EPQ-R(S) in medical students and specialist doctors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 2: 56–70 DOI: https://doi.org/10.12740/APP/109134

Popiołek L., Dzieża-Grudnik A., Siga O., Popiołek I., Moląg M., Królczyk J., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowski K. Coping with stress and hypertension-mediated organ damage. Archives of Psychiatry and Psychotherapy Online First Nr 1: 1-10. DOI: 10.12740/APP/108666.

Popiołek L., Siga O., Dzieża-Grudnik A., Popiołek I., Moląg M., Królczyk J., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowsk K. Cechy osobowości a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego. Psychiatria Polska. 2019; 53(5): 1003–1020.

Popiołek L., Gawlik I., Siga O., Dzieża-Grudnik A., Moląg M., Rodziński P., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowski K. Poczucie koherencji a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego. Psychiatria Polska. 2019; 53(5): 1021–1036.

Rodziński P, Ostachowska A, Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Dembińska E, Mielimąka M. Nerwicowe cechy osobowości i związane z nimi dysfunkcjonalne postawy pacjentów jako czynniki predysponujące do wystąpienia myśli samobójczych pod koniec intensywnej psychoterapii [Neurotic personality traits and associated dysfunctional attitudes as factors predisposing patients to suicidal ideations at the end of intensive psychotherapy] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 883–899 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89795

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P, Dudek D. Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych [Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 939–953 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P, Dudek D. Symptoms of overactive bladder (OAB) in patients treated for depressive disorders Archives of Psychiatry and Psychotherapy Online First Nr 2: 1–9 Published ahead of print 14 August 2019 DOI: https://doi.org/10.12740/APP/111340

Bomba J, Cyranka K, Sobański JA. Psychiatrist and psychotherapist. An attempt to summarize work of Aleksandrowicz JW. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 4: 7–15 DOI: 10.12740/APP/113126

Katarzyna Kachel – wywiad z dr Michałem Mielimąką: Hipnoza, czyli dlaczego rozbieramy się na scenie. Dziennik Polski (okładka). 1 luty 2019, nr 27/73 (22 682); s. 10-11 (magazyn)

Dorota Romanowska: Ukryte moce mózgu – siła sugestii. Newsweek 48/2019, s. 92-95; tekst opracowany na podstawie wywiadu i konsultacji z ekspertem dr Michałem Mielimąką

Mielimąka M. Komentarz do artykułu: Aktywując siłę świadomości. Lucyna Krysiak rozmowa z Claude’em Virotem. Gazeta Lekarska. 12/2019-1/2020 S.58-59.

Rutkowski K. Wychowani do agresji. Psychologia w szkole. Pomoc dla Geniuszy. Nr 4 (57)/2019 ISSN 1731-836X . 54-59.

Rutkowski K., Mielimąka M. O fenomenach zachodzących w toku psychoterapii. ALMA MATER grudzień 2019 – styczeń 2020 nr 213-214. S. 106-107

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): ???-??? DOI: https://doi.org/10.12740/PP/?????

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 973-974 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113271

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 719-720 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111823

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 493-494 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109142

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 219-220 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105475

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 3-4 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103875

Citkowska-Kisielewska A., Rutkowski K., Mielimaka M., Sobanski J.A., Dembinska E. Obsessive-compulsive symptoms and personality traits in patients with diagnosis of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Generalized Anxiety Disorder (GAD). Society for Psychotherapy Research 5th joint European & UK Chapters conference 19 – 21 September 2019 Jagiellonian University, Krakow