za rok 2021

I. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

Dembińska E, Rutkowski K. The beginnings of psychoanalysis in Poland before the First Word War. Psychoanalysis and History 2021, 23 (3): 325–350. DOI: 10.3366/pah.2021.0397

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Magdalena Konop, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska – Kisielewska, Patrycja Jęda, Magdalena Pelc, Krzysztof Rutkowski
Tytuł oryginału (pol): Czego się boimy bojąc się o swoje zdrowie? Kontekst objawowy skarg hipochondrycznych
Tytuł oryginału (ang): What are we afraid of when we fear for our health? The symptom context of hypochondriacal complaints
Czasopismo: Psychiatria Polska.
Szczegóły: ONLINE FIRST Nr 253: 1–16 Published ahead of print 5 October 2021 www.psychiatriapolska.pl
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN 2391-5854
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Impact Factor: 1.657
Punktacja MNiSW: 100.000
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/135139

Magdalena Konop, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska – Kisielewska, Krzysztof Rutkowski
Tytuł oryginału (pol): Profil objawów nerwicowych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych z historią urazów głowy
Tytuł oryginału (ang): Neurotic symptoms profile in a day hospital patients with an anamnesis of head injury in the past
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: ONLINE FIRST Nr 225: 1–17 Published ahead of print 20 April 2021 www.psychiatriapolska.pl
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN 2391-5854
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Impact Factor: 1.657
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/133636

Mielimąka M, Wolińska A, Mostowik J, Rutkowski K. Nowe możliwości i ograniczenia prowadzenia psychoterapii z zastosowaniem systemów teleinformatycznych. Psychiatria po Dyplomie. styczeń nr 1, 2021.

Joyce AS, Mielimąka M, Kealy D, Ogrodniczuk JS. Investigating the impact of quality of object relations and psychological mindedness on the severity of personality disorder. Psychoanalytic Psychology. 2021

Mostowik J, Rutkowski K, Ostrowski T, Mielimąka M. (2021). Time Perspective among Patients Diagnosed with Neurotic and Personality Disorders − an Exploratory, Clinical Study. Timing & Time Perception, 1-20. DOI: https://doi.org/10.1163/22134468-bja10029

Przydacz Mikolaj, Skalski Michal, Sobanski Jerzy, Chlosta Marcin, Raczynski Karol, Klasa Katarzyna, Dudek Dominika, Chlosta Piotr.
Tytuł oryginału: Association between Lower Urinary Tract Symptoms and Sleep Quality of Patients with Depression.
Czasopismo: Medicina
Szczegóły: 2021 : Vol. 57, nr 4, id. art. 394, il., bibliogr. 37 poz., abstr.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mikolaj Przydacz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1010-660X
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Impact Factor: 2.430
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI: 10.3390/medicina57040394
IDT: 0000103755.

Przydacz Mikolaj, Golabek Tomasz, Skalski Michal, Sobanski Jerzy A., Choragwicki Dominik, Klasa Katarzyna, Pyrkosz Pawel, Dudek Dominika, Chlosta Piotr.
Tytuł oryginału: Dolegliwości z dolnych dróg moczowych oraz funkcje seksualne u pacjentów z depresją.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Ahead of print, s. 1-13, bibliogr. 32 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mikołaj Przydacz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674
Charakt. formalna: w druku
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Impact Factor: 1.657
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/131532
IDT: 0000103582.

Przydacz Mikolaj, Golabek Tomasz, Dudek Przemyslaw, Skalski Tomasz, Sobanski Jerzy, Klasa Katarzyna, Gronostaj Katarzyna, Dudek Dominika, Chlosta Piotr.
Tytuł oryginału: Overactive Bladder Symptoms Negatively Affect Sleep Quality of Patients With Depression.
Czasopismo: International Neurourology Journal
Szczegóły: 2021 : Vol. 25, nr 1, s. 59-68, bibliogr. 35 poz., abstr.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mikołaj Przydacz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY-NC 4.0.
p-ISSN: 2093-4777
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Impact Factor: 2.835
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.5213/inj.2040110.055
IDT: 0000103236.

II. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):

Mielimąka M. Hipnoza w bólu. W: Ból i depresja. 2. wyd. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2021. s. 283–92.

Rutkowski K. Następstwa psychiczne prześladowań politycznych okresu stalinowskiego. Rozdział w książce: Historia. Pamięć. Świadomość. Praca zbiorowa. s.47 – 89. Wrocław-Warszawa 2021.

III. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

Mielimąka M. Wybrane aspekty wsparcia społecznego i emocjonalności pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości leczonych czasowo w trybie zdalnym w okresie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego i Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Online, 22.05.2021.

Mielimaka M, Mostowik J, Wolińska A, Rutkowski K, Sobański J, Citkowska-Kisielewska A, i in. Selected aspects of emotional state of patients treated with group psychotherapy in the time of disruptions caused by the COVID- 19 pandemic. Society for Psychotherapy Research 52nd Annual International Meeting, Heidelberg (on-line); 23-26.06.2021.
Mielimaka M, Wolińska A, Mostowik J, Rutkowski K, Dembińska E, Citkowska-Kisielewska A, i in. Social support of patients treated with group psychotherapy in the time of COVID-19 pandemic. Society for Psychotherapy Research 52nd Annual International Meeting, Heidelberg (on-line); 23-26.06.2021.

Mielimąka M. Możliwości i ograniczenia zastosowania techniki hipnozy – wybrane przykłady kliniczne. Zjazd Psychiatrów Polskich; Szczecin; 24-26.06.2021

Mielimąka M. Neuroobrazowanie zjawiska hipnozy. Zjazd Psychiatrów Polskich; Szczecin; 24-26.06.2021

Mielimąka M. Zaburzenia stresowe pourazowe. W poszukiwaniu języka – „Klisze pamięci. Labirynty”. Klisze pamięci… Opus Magnum Mariana Kołodzieja, Harmęże, 16.10.2021.

Autorzy: Dudek red. nacz. Dominika, Sobański Jerzy A. , Klasa Katarzyna.
Uwagi: Dwumiesięcznik; Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY
p-ISSN: 0033-2674
Charakt. formalna: redakcja czasopisma
IDT: 0000102623.

Autorzy: Dudek Dominika, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna.
Tytuł oryginału: Od redakcji
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 5, s. 937-938, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY
p-ISSN: 0033-2674
e-ISSN: 2391-5854
Charakt. formalna: inne
DOI: 10.12740/PP/143596
IDT: 0000106597.

Autorzy: Dudek Dominika, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna.
Tytuł oryginału: Od redakcji
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 4, s. 715-716, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674
e-ISSN: 2391-5854
Charakt. formalna: inne
DOI: 10.12740/PP/141950
IDT: 0000106202.

Autorzy: Szafrański Tomasz, Dudek Dominika, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna.
Tytuł oryginału: Od Redakcji.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 3, s. 477-478, bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674
Charakt. formalna: inne
DOI: 10.12740/PP/140082
IDT: 0000105099.

Autorzy: Dudek Dominika, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna.
Tytuł oryginału: Od redakcji.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 2, s. 231-232, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674
e-ISSN: 2391-5854
Charakt. formalna: inne
DOI: 10.12740/PP/136168
IDT: 0000105694.

Autorzy: Dudek Dominika, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna.
Tytuł oryginału: Od Redakcji.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 1, s. 3-4, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0033-2674
Charakt. formalna: inne
DOI: 10.12740/PP/134129
IDT: 0000104698.

IV. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

Dembińska E., Rutkowski K., Sobański J., Mielimąka M., Klasa K., Citkowska-Kisielewska A. Kortyzolowa odpowiedź na przebudzenie u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości i jej zmiany w wyniku psychoterapii. 46 Zjazd Psychiatrów Polskich. Szczecin, 24-26 czerwca 2021.

Jęda P., Rutkowski K., Mielimąka M. Personality traits in patients with experiencing headaches – is it possible to predict the effectiveness of psychotherapy? EU-SPR online poster session 9th December 2021

Mostowik J. Analiza przymierza terapeutycznego wśród pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości w warunkach pandemii COVID-19. Zebranie Oddziału Krakowskiego i Oddziału Śląskiego PTP poświęcone następstwom pandemii SARS-CoV-2 w obszarze leczenia zaburzeń psychicznych, 22.05.2021
http://ptp.malopolska.pl/zebranie-oddzialu-slaskiego-i-oddzialu-krakowskiego-polskiego-towarzystwa-psychiatrycznego-poswiecone-nastepstwom-pandemii-sars-cov-2-w-obszarze-leczenia-zaburzen-psychicznych/

Mostowik J, Mielimąka M, Rutkowski K, Ostrowski T. The therapeutic alliance among patients diagnosed with anxiety and personality disorders – a clinical study report. Society for Psychotherapy Research 52nd Annual International Meeting „From Unravelling to Stitching: Tailoring Psychotherapy in the Face of Change”, 23-26.06.2021
https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/imported/events/annualmeeting_boa/spr_boa_2021.pdf

Mostowik J, Mielimąka M, Wolińska A, Rutkowski K. Możliwości i ograniczenia leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości w warunkach pandemii COVID-19. V Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna, 9.10.2021
http://resilience-conf.wzks.uj.edu.pl/Ksiazka.html

Mostowik J, Mielimąka M, Rutkowski K, Ostrowski T. Dynamika przymierza terapeutycznego w krótkoterminowej psychoterapii grupowej wśród pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. IV Krajowa Konferencji Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”, 21-23.10.2021
http://konferencja-kliniczna.amu.edu.pl/program/

Mostowik J, Mielimąka M, Rutkowski K, Ostrowski T. Patterns of therapeutic alliance and outcome in short-term group psychotherapy among patients diagnosed with anxiety and personality disorders. EU-SPR Poster Session for Early Career Researchers, 9.12.2021

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska-Kisielewska, Krzysztof Rutkowski.
Skuteczność frakcjonowanej psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości. Możliwości oceny i praktyka kliniczna. Wykład Online. 46 ZJAZD PSYCHIATRÓW POLSKICH 2021 Sesja: Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i osobowości Przewodniczący: Edyta Dembińska