za rok 2018

Michał Mielimąka, J.S. Ogrodniczuk, D. Kealy, J. Cheek, A.S. Joyce. Narcissism and Interpersonal Problems among Psychiatric Outpatients: What Is the Role of Defensive Style? J. Nerv. Ment. Dis. 2018 : Vol. 206, nr 9, s. 711-715. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053235818&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=7dc52146fbc053dfcb71bec1b398df34 DOI: 10.1097/NMD.0000000000000871

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka, Jerzy Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Muldner-Nieckowski, Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 115-127. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/115Cyranka_PsychiatrPol2018v52i1.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska Edyta, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Aleksandrowicz, Psychoanalyse in Krakau. Eine Geschichte von mehr als hunders Jahren. In: Ewa Kobylinska-Dehe, Paweł Dybel, Ludger M. Hermanns, Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-judiechen Kluturkontext 1900-1939. Psychosozial-Verlag,, Giessen,   2018, s.215-224.

Michał Skalski, Mikolaj Przydacz, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Katarzyna Klasa, Wojciech Datka, Tomasz Golabek, Piotr Chlosta, Dominika Dudek. Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych. Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 114: 1–15 Published ahead of print 31 October 2018. www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704

Mikolaj Przydacz, Michał Skalski, Tomasz Golabek,  Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Agata Świerkosz, Dominika Dudek, Piotr Chlosta. Nykturia nie wpływa na nasilenie depresji u cierpiących na nią pacjentów, ale koreluje z zaburzeniami snu. Nocturia has no impact on depression severity in patients suffering from depression but correlates with sleep quality. Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 835–842 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89688

Joanna Mostowik, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Tadeusz Marian Ostrowski, Krzysztof Rutkowski. The intensity of anxiety, neurotic symptoms and perceived control among patients with neurotic and personality disorders. Arch. Psychiatr. Psychother. http://www.archivespp.pl/uploads/images/2018_20_1/33Mostowik_Archives_PP_1_2018.pdf  DOI: 10.12740/APP/80756

Jerzy W. Aleksandrowicz. Recenzja: Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Warszawa: Zysk i ska, 2017, ss. 400. Psychoterapia 2018, nr 3, s. 81-82. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2018/81Recenzja_Psychoterapia_3_2018.pdf

Tomasz Witkowski Psychoterapia bez makijażu. Czy psychoterapia może szkodzić. Rozmowa z P. Prof. Jerzym Aleksandrowiczem. Warszawa 2018 s. 56 – 106.

Krystyna Rożnowska.  Antoni Kępiński Gra z czasem. Portret genialnego psychiatry. Prof. Jerzy Aleksandrowicz. Prof. Krzysztof Rutkowski.

Anna Citkowska-Kisielewska. Od Redakcji. Psychoterapia 2018: nr 3 (186): 3-4

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672, bibliogr. 6 poz. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 2, s. 181-182. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2018/181OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i2.pdf DOI: 10.12740/PP/85341

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 3, s. 417-418. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2018/417OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i3.pdf DOI: 10.12740/PP/92239

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 4, s. 607-608. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2018/607OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i4.pdf DOI: 10.12740/PP/92246

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 3-4. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/3OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i1.pdf DOI: 10.12740/PP/83685

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 953-954 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97351 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2018/953OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i6.pdf

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 779-780 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/96238 http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2018/779OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i5.pdf

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders and its changes after psychotherapy — further observations Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. Disordered eating behaviors among patients with personality disorders – preliminary report. FOCUSING ON THE FUTURE 28.11- 1.12, 2018 Berlin DGPPN KONGRESS.

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. VII Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, Zakopane, 4-6 października 2018

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń nastroju. XXIII konferencja szkoleniowo-naukowa z cyklu Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych – Nastroje, emocje, umysł – pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego. Zakopane, 2–3 marca 2018

Michal Mielimaka,Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,  Jerzy Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska, MagdalenaZalewska. Coping responses and self-efficacy of patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembinska, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, Anna Citkowska-Kisielewska, Anna Ostachowska, Magdalena Zalewska. Hyperprolactinemia phenomenon among patients with neurotic and personality disorders and prolactin level changes after psychotherapy – further observations  Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.