Koło naukowe Hipnozy

Studenckie Towarzystwo Naukowe i Katedra Psychoterapii UJ CM

zapraszają na pierwszy wykład w dniu 9.11.2023r. o godz. 19.15 – 20.30, podczas którego będziecie Państwo mieli możliwość zapisania się na zajęcia.

 

Pierwsze zebranie Studenckiego Koła Naukowego Hipnozy w roku akademickim 2023/24 odbędzie się w czwartek 25 października 2023 – godz. 19:00 do 20:00.

* Wszystkie spotkania odbędą się w Katedrze Psychoterapii UJ CM (sala 35).

 

Zjawisko hipnozy, sugestywność oraz fenomeny pokrewne są już od kilkunastu lat przedmiotem zainteresowania studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Psychoterapii działającym przy Katedrze Psychoterapii UJ CM. Początkowo działania były realizowane w ramach Sekcji Hipnozy SKN Psychoterapii pod opieką prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza. Ze względu na wzrastające zainteresowanie studentów, w roku akademickim 2014/15 sekcję wyodrębniono i utworzono Studenckie Koło Naukowe Hipnozy działające przy Katedrze Psychoterapii UJ CM pod opieką dr n. med. Michała Mielimąki. Zrzesza ono studentów pragnących poznać i stosować hipnozę jako narzędzie terapeutyczne. Spotkania mają różnorodną formę. Cykl zajęć rozpoczynają wciągające wykłady dotyczące historii podejścia do zjawiska hipnozy prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza i dr n. med. Michała Mielimąkę. Kolejne zagadnienia członkowie zgłębiają podczas licznych warsztatów, seminariów i dyskusji. W ramach działalności koła możliwe jest również prowadzenie badań naukowych zjawiska hipnozy, sugestywności oraz fenomenów pokrewnych.

Hypnosis, suggestibility and related phenomena have already been for more than ten years the subject of interest for students affiliated in the Students’ Scientific Association of Psychotherapy (SKN) established in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College. Initially, the activities were carried out within the Section of Hypnosis of the SKN under the supervision of prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz. Due to the increasing interest of the students, in the academic year 2014/15 the section has separated and evolved into the Student’s Scientific Association of Hypnosis established in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College under the supervision of dr n med. Michał Mielimąka. It associates students wishing to learn and apply hypnosis as a therapeutic tool. The meetings have diverse forms. The cycle begins with a series of engaging lectures, conducted by prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz and dr n. med. Michał Mielimąka, on the history of approaches concerning the phenomenon of hypnosis. Subsequent issues are explored by the students during numerous workshops, seminars and discussions. Participation in the Student’s Scientific Association of Hypnosis opens a space for conducting research on hypnosis, suggestibility and related phenomena.