Kurs – Psychoterapia praktyczna

 

Kurs „Psychoterapia praktyczna – organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii  UJ CM adresowany jest do osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje: lekarzy, psychologów, pedagogów oraz  studentów w ramach praktyk. Kurs zaliczany jest do zakresu stażu, wymaganego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Istnieje możliwość realizowania kursu w systemie miesięcznym lub wielomiesięcznym (poprzez łączenie poszczególnych miesięcy).

Kurs daje możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia klinicznego jednak ten obszar ustalany jest odrębnie i zależy od indywidualnych kwalifikacji uczestnika, doświadczenia zawodowego, rodzaju zatrudnienia, etapu szkolenia itp.

Opłata za kurs wynosi 350zł. za miesiąc.

Miejsce realizacji kursu: Katedra Psychoterapii UJCM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Należy uprzednio:

– ustalić termin kursu – informacje pod numerem tel.: (12) 6331203 po godz. 9.00 

najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć wymagane dokument, w tym dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dokonać opłaty – (informacje pod numerem tel.: (12) 34 11 909 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków).

Osoby, które na dzień weryfikacji danych przez MCKP  UJCM (drugi tydzień miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kursu) nie dopełnią formalności, w dniu rozpoczęcia kursu nie zostaną przyjęte.

UWAGA: osoby, które rezygnują z udziału w kursie,  proszone są o bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie.

Informacje ogólne:

zajęcia w ramach kursu odbywają się w grupach:

– przedpołudniowych (od poniedziałku do piątku w łącznej liczbie 120 godz. w miesiącu – terapie grupowe są realizowane  w godz. 9.00 do 12.oo, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie)

lub

– popołudniowych (poniedziałek, środa, czwartek w łącznej liczbie 90 godz. w miesiącu – terapie grupowe są realizowane w godz. 17.00 do 19.30, wtorki i piątki wg indywidualnego harmonogramu, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie).

 

Ponadto obowiązuje:

– udział w zebraniach i superwizjach dla grup przedpołudniowych (dla osób realizujących kurs przedpołudniowo) – w czwartki od godz. 13.oo do około godz. 14.3o

– udział w zebraniach i superwizjach grup popołudniowych (dla osób realizujących kurs popołudniowo) – w poniedziałki od godz. 15.oo do około 16.3o

– udział w zebraniach naukowych – w czwartki: w godz. 14.3o -15.oo – wg harmonogramu,

– udział w superwizjach grupowych grup terapeutycznych  – środy i czwartki wg harmonogramu ustalonego przez superwizorów

– systematyczne podpisywanie się na liście obecności,

– noszenie identyfikatora na terenie jednostki,

 Dla zainteresowanych możliwość:

– udziału w Grupie Balinta wg indywidualnych zgłoszeń – link

 

Rozpoczęcie kursu

Kursanci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Katedry Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, według poniższych zasad:

– przedpołudniowego o 8.0o (pierwszy dzień roboczy danego miesiąca),

– popołudniowego w: poniedziałek o 14.3o, środę o 16.oo, czwartek o 16,oo (w zależności do tego, kiedy przypada pierwszy dzień miesiąca),

Odbiór dyplomu:

– po zakończeniu kursu należy zwrócić identyfikator do sekretariatu Katedry Psychoterapii

– dyplomy są wystawiane na podstawie listy obecności (ilość godzin jest weryfikowana) oraz wysyłane przez MCKP UJ za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przy rejestracji adres