Badania sądowe

Osoby prowadzące badania i leczenie w Poradni specjalizują się w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym w sprawach dotyczących kombatantów i osób represjonowanych dla sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy te należy kierować do Katedry Psychoterapii UJCM ul. Lenartowicza 14 31-138 Kraków.