Czteroletnie kształcenie w zakresie psychoterapii klinicznej

Kurs psychoterapii – informacje podstawowe

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM prowadzą czteroletnie kształcenie w zakresie psychoterapii klinicznej, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Program kształcenia (10 sesji weekendowych rocznie) obejmuje w części „podstawy psychoterapii” prezentację podstawowych podejść teoretycznych (psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne, systemowe i integracyjne) oraz możliwości i ograniczenia ich zastosowania w psychoterapii.

Zakres szkolenia praktycznego obejmuje umiejętności nawiązywania relacji, prowadzenia sesji psychoterapeutycznych w psychoterapii indywidualnej i posługiwania się niektórymi technikami oddziaływania (wolnych skojarzeń, sugestii, sterowanych wyobrażeń, rysunku, hipnozy, elementów psychodramy i pantomimy, technik relaksacyjnych, genogramu itp.). Lekarze mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii człowieka, w szczególności teorii osobowości, a psycholodzy uzupełnienia wiedzy z zakresu fizjologii, patologii i terapii. W części „szczegółowe problemy psychoterapii” program szkolenia koncentruje się na umiejętnościach prowadzenia psychoterapii grupowej i uwzględniania roli procesów grupowych oraz na specyfice psychoterapii w różnych zaburzeniach: nerwicowych, osobowości, nastoju, zaburzeń z grupy schizofrenii, dysfunkcji seksualnych, uzależnień, zaburzeń behawioralnych (anoreksja, bulimia) i leczenia osób w różnych grupach wieku; metodach oceny skuteczności prowadzonych procesów terapeutycznych i zasadach stosowania terapii kompleksowej: psychoterapii indywidualnej i grupowej, połączonych z farmakoterapią w sytuacjach, w których terapia skojarzona okazuje się najbardziej skuteczna.

Zgrupowania treningowo-dydaktyczne umożliwiają poznanie i doświadczenie na sobie oddziaływań psychoterapii oraz środowiska terapeutycznego. Szkolenie zapewnia możliwość indywidualnego wyboru rodzaju dydaktycznej (treningowej) terapii własnej oraz indywidualnego lub grupowego superwizowania prowadzonych procesów terapeutycznych.

Po zakończeniu drugiego roku szkolenia uczestnik zyskuje możliwość prowadzenia pod superwizją psychoterapii, za którą jednostka zatrudniająca może otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdobywane umiejętności praktyczne można utrwalać i rozwijać na stażach w Zakładzie Psychoterapii SU w Krakowie. Szczegółowy program kursu przedstawiony jest na stronie http:\\www mckp.uj.edu.pl\

Po zakończeniu czteroletniego kształcenia i odpowiedniej liczbie sesji treningowej terapii własnej oraz superwizyjnych można przystąpić do egzaminu, pozwalającego na uzyskanie Certyfikatu psychoterapeuty PTP.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony kursu psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM
https://www.kurs-psychoterapii.pl/ – szkolenia organizowane są w Krakowie i w Lublinie.

 

Dodatkowe informacje dostępne także na stronach:

http://fundacja-psychoterapia.pl/

http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii

 


Szanowni Państwo,

 

W związku z pytaniami absolwentów, uczestników i kandydatów do szkolenia w psychoterapii, informujemy, że wszystkie osoby, które ukończyły albo ukończą pełne czteroletnie szkolenie prowadzone przez Katedrę Psychoterapii UJ CM, a także zaliczą pozostałe wymagania, np. liczbę superwizji, doświadczenie w pracy z młodzieżą itd., mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o zaliczenie kształcenia za równoważne ze szkoleniem specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.