w latach 1974-1998

 1. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Buszek M, Horwath M, Kaleta I. Model ambulatoryjny psychoterapii nerwic – Psych. Pol. 1975, IX, 5: 571- 574.
 2. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Filipiak J, Kowalczyk E, Martyniak J, Mazoń S, Meus J, Niwicki J, Paluchowski J, Pytko A, Romejko A. 1981: Kwestionariusze objawowe „S” i „O” – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburzeń nerwicowych – Psychoterapia. 1981, XXXVII, 11-27.
 3. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Kołbik I, Kowalczyk E, Martyniak J, Miczyńska A, Meus J, Miś L, Niwicki J, Paluchowski J, Pytko A, Trzcieniecka A, Wojnar M, Romejko A, Romanik O, Zgud J. Minimum informacji o pacjentach nerwicowych i ich leczeniu – Psychoterapia, 1981, str. 3-6.
 4. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Martyniak J, Trzcieniecka A, Zgud J. Skuteczność niektórych form i metod psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1986, 58, 6-16 str.5-15.
 5. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Martyniak M. Zastosowanie testu 16 PF R.B. Cattella w ocenie leczenia nerwic. Psychoterapia 1985, 52, 47-60.
 6. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Miczyńska A. Hauptreferat – Abstracts II Congress WADP 1983, str. 55-56.
 7. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Romejko A. Porzucenie leczenia (Drop-out) – Próba analizy – Psychoterapia 1981, str. 49-58.
 8. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. 1979: Some methodological problems in diagnosis of neurotic disorders. W: Research on psychodiagnostics and psychotherapy of psychological disorders – Int. Symposium – Berlin 7-9.06.1979, Abstracts.
 9. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Metodologiczne problemy diagnozy zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości – Psychoterapia, XXXIV 1980, str. 39-44.
 10. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Some Methodological Problems in Diagnosis of Neurotic and Personality Disorders – Psychoterapia XXXIV 1980, str.45.
 11. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Some Methodological Problems in Diagnosis of Neurotic Disorders – Research on Psychodiagnostics and Psychotherapy, Berlin 7-9 VI 1979, Abstracts. str. 13
 12. Aleksandrowicz JW, Bigo B, Namysłowska I, Pawlik J. Psychoterapia jako specjalistyczna metoda leczenia. Psychoterapia XVII, Kraków, czerwiec 1976. str.3-10.
 13. Aleksandrowicz JW, Bomba J, Broszkiewicz E, Orwid M. Kępiński jako klinicysta – Przegląd lekarski 1983 40 nr.12, str. 843-848.
 14. Aleksandrowicz JW, Czaba a J.C. Psychotherapy in Poland – Am J Psychiatry 139- 8, 1982, str. 1051-1054.
 15. Aleksandrowicz JW, Czabała JC. Skuteczność psychoterapii – metody i badania. Psychiatria Polska, 1979, 13, 4, 391-396.
 16. Aleksandrowicz JW, Czepowicz V. Generational Subgroups, the Transfer of Authority and the influence of Group Dynamics in Sociopolitical and Open Therapeutic groups in Poland. W: Group Process and Political Dynamics. Red: M.Ettin, J.Fidler,B.Cohen; Int.Univ. Press. Madison, Conn. 1995.
 17. Aleksandrowicz JW, Hamuda G. Kwestionariusze objawowe w diagnozie i badaniach epidemiologicznych zaburzeń nerwicowych. Psych. Pol. 1994,6, 667-676
 18. Aleksandrowicz JW, Hamuda G: Symptom check-lists in the diagnosis and epidemiology of neurotic disorders. Psych.Pol. suppl 1995, 57-64.
 19. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Półtorak L, Romanik O. 1983: Some factors influencing patients estimation of psychotherapeutic treatment outcome. W: Minsel W.R, Herff W. 1983: Methodology in psychotherapy research. Verlag P.Lang, Frankfurt/Main, 1983, 2, 249-255.
 20. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Romanik O, Świątek L. Wyniki badania psychoterapii – Psychoterapia 1982, str. 11-16.
 21. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Romejko-Hurko A. Oddział dzienny jako forma intensywnej, kompleksowej terapii nerwic – Psychoterapia, XXX 1979, str. 39-45.
 22. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Zgud J. Social Potential of the Day-Hospital – I Congress WADP, 6-10 XII 1982 , str. 91-92.
 23. Aleksandrowicz JW, Kowalczyk E. Ocena skuteczności terapii nerwic – Psychoterapia LI, 1984, str.15-27.
 24. Aleksandrowicz JW, Maj S. Psihoterapia si contextal el medical. Buletin de Psihiatrie Integrativa 1995, 1, 29-33
 25. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Cechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1994, 4, 3-12.
 26. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Cechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic. Psychoterapia. 1994, 4, 91, 5-11.
 27. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ cech osobowości pacjenta na wyniki psychoterapii. Psychoterapia 1994,1, 3-10
 28. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ niektórych cech interakcji między pacjentem a psychoterapeutą na wyniki indywidualnej psychoterapii nerwic. Psychoterapia. 1992, 83, 47-53.
 29. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ niektórych cech interakcji między pacjentem na psychoterapeutą na wyniki indywidualnej psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1992,4
 30. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ sposobu interweniowania na efekty psychoterapii. Psychoterapia 1992,3,
 31. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ sposobu interweniowania na efekty psychoterapii. Psychoterapia. 1992, 3 , 9-22.
 32. Aleksandrowicz JW, Orwid M. Psychoterapia w Polsce na tle współczesnych trendów w świecie. Psychoterapia 1987,3.
 33. Aleksandrowicz JW, Pawelec B, Sikora D. Model oceny efektywności terapii nerwic. Psychoterapia 1, 1989.
 34. Aleksandrowicz JW, Piotrowski A. Psychoterapia ambulatoryjna w psychiatrii – stan obecny, kierunki zmian – Psychoterapia 1982, str. 3-8.
 35. Aleksandrowicz JW, Pytko A. Psychotherapy Process Measurement. W: Geyer M, Hess H, Koenig W, Magnussen K. 1987: Process of therapy and training research and practice. Erfurt 1987.
 36. Aleksandrowicz JW, Pytko A. Psychotherapy Process Measurement. W: Process of Therapy an Training. Erfurt 1987, str 61-65.
 37. Aleksandrowicz JW, Robak J, Romejko A, Zgud J. Nauczanie podstaw psychoterapii – Psychoterapia 1(60) 1987, str.2736.
 38. Aleksandrowicz JW, Sikora D, Zgud J. Nerwica a „Choroby psychosomatyczne” – Psychoterapia 4(59) 1986, str. 31-40.
 39. Aleksandrowicz JW, Sikora G. Czy psychoterapia jest nauką? Psychoterapia. 1996, 4, 99, 5-14.
 40. Aleksandrowicz JW, Sikora G. Psychoterapia – nauka czy sztuka. W: Medycyna u progu XXI wieku. W: Sztuka Leczenia. Red. K. Imielinski. Warszawa 1995.
 41. Aleksandrowicz JW, Stojek A. Hypnosis in Psychotherapy of Somatoform Disorders.W: Hypnosis, Connecting Disciplines Ed. E.Bolcs et al, Med.Pharm.Verlag, Wieden 1995, 202-204
 42. Aleksandrowicz JW, Świątek L. Częstość wystepowania zaburzeń nerwicowych – Psychoterapia 3(54) 1985, str. 21-26.
 43. Aleksandrowicz JW, Trzepizur U. Badanie etiologii zaburzeń nerwicowych za pomocą analizy czynnikowej. Psychiatria Polska 1977, T. XI, Nr 1. str. 51-59.
 44. Aleksandrowicz JW, Zgud J, Martyniak J, Stanisz K. Badania motywacji do leczenia pacjentów chorujących na nerwicę i zaburzenia osobowości- Psychoterapia XI, II, 1982, str.27-36.
 45. Aleksandrowicz JW, Zgud J. Objawy nerwicowe w schorzeniach psychosomatycznych – Psychoterapia 1/56/1986
 46. Aleksandrowicz JW, Zmełty N. Hipnoterapia w oddziale leczenia nerwic – Psychoterapia XLIX, 1984, str. 11-17.
 47. Aleksandrowicz JW, Zmełty N. Hypnosis in psychotherapy of neurotic patients – Hipnosis in psychotherapy and psychosomatic medicine. G.Guantieri ed. Segno, Verona 1985, str. 55-59.
 48. Aleksandrowicz JW. Certains aspects specyfiques de la psychotherapie des nevroses a l hopital de jour. Psychother.Psychosom. 1978. str. 1-4.
 49. Aleksandrowicz JW. Czabała JC, Leder S, Siwiak M. Psychotherapy in Poland. Journal Int.and Eclect.Psychother. 1987,6.
 50. Aleksandrowicz JW. Czy rzeczywiście nie ma zaburzeń nerwicowych? Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1997, 6, 411-416.
 51. Aleksandrowicz JW. Diagnoza zaburzeń nerwicowych – Z zagadnień diagnostyki osobowości, Ossolineum, 1983, str. 59-92.
 52. Aleksandrowicz JW. Diagnoza zaburzeń nerwicowych (proces diagnostyczny w świetle strukturalnej teorii psychogennych schorzeń czynnościowych). Z zagadnień diagnostyki osobowości. Ossolineum 1983.
 53. Aleksandrowicz JW. Effectiveness of Neurosis Psychotherapy. Dynamic Psychiatry 1995,1/2, 64-74
 54. Aleksandrowicz JW. Farmakoterapia i psychoterapia w leczeniu nerwic – Psychoterapia, X 1974. str. 3-36.
 55. Aleksandrowicz JW. Free Association in Diagnostic Procedures. Abstr.XIII Int.Symp.D.A.P, Monachium 1981
 56. Aleksandrowicz JW. Group Psychotherapy in Poland – Comprehensive Group Psychotherapy, Williams and Wilkins, Baltimore, London 1982, str.333-335.
 57. Aleksandrowicz JW. Hypnose-und autogene Therapie in Polen – Hypnosetherapie, S. Hirzel Verlag, Leipzig, 1981, str. 52-55.
 58. Aleksandrowicz JW. Hypnosis as a Form of Complex Therapy with Hospitalized Patients – Hypnos nr. 6, 1982, str. 250-253.
 59. Aleksandrowicz JW. Interactional theory of hypnosis and hipnability – Hypnosis in psychotherapy and psychosomatic medicine 1980, str. 25-29.
 60. Aleksandrowicz JW. Interakcyjna teoria hipnozy. Psychoterapia 3, 1989.
 61. Aleksandrowicz JW. Koncentracja uwagi w stanie hipnozy – Psychoterapia 2(57) 1986 str.29-46.
 62. Aleksandrowicz JW. Kwestionariusze objawowe S i O – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburze nerwicowych. Psychoterapia XXXVII, 1981, 11-27
 63. Aleksandrowicz JW. Kwestionariusze objawowe S i O – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburze nerwicowych. Psychoterapia XXXVII, 1981, 11-27 Aleksandrowicz JW. Free Association in Diagnostic Procedures. Abstr.XIII Int.Symp.D.A.P, Monachium 1981
 64. Aleksandrowicz JW. Mechanizmy władzy. w: Miłość. red. J. Bomba, Znak, Kraków, 1995.
 65. Aleksandrowicz JW. Minimum informacji o pacjentach nerwicowych i ich leczeniu Psychoterapia XXXVII, 1981, 3-10
 66. Aleksandrowicz JW. Możliwości konstrukcji teorii struktury zaburzeń nerwicowych w oparciu o struktury dynamicznej i pola psychospołecznego. Psychiatria Polska 1979, 13, 2, 145-151.
 67. Aleksandrowicz JW. Możliwości konstrukcji zaburzeń nerwicowych w oparciu o pojęcia struktury dynamicznej i pola psychospołecznego – Psych. Pol. 1979, nr.2, str. 145-151.
 68. Aleksandrowicz JW. Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia..PZWL, Warszawa 1988.
 69. Aleksandrowicz JW. Nerwicowe zaburzenia funkcjonalne. Psychoterapia XXII, Kraków , wrzesień 1977. str. 9-19.
 70. Aleksandrowicz JW. Nerwicowe zaburzenia funkcjonalne. Psychoterapia, 22, 9-20.
 71. Aleksandrowicz JW. Neurosis as a Dynamic Structure of Comunication in a Psychosocial Field – Pinel – Publikation Berlin nr. 48, 1984, str. 72-84.
 72. Aleksandrowicz JW. Porachungemethodca und Ergebnisse in der Gruppenpsychotherapie der Neurosen – Gruppenpsychother. Symp. Leipzig 12-16, 1981, str. 76-82.
 73. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia nerwic – Propedeutyka patologii, diagnostyki i terapii psychogennych schorzeń funkcjonalnych – Psychoterapia 1982, str. 5-188.
 74. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia medyczna. PZWL Warszawa, 1994.
 75. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia Medyczna. Teoria i Praktyka. PZWL W-wa Wyd. I. 1994.
 76. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia Medyczna. Teoria i Praktyka. PZWL W-wa Wyd. II 1996
 77. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia w Medycynie. Medycyna po Dyplomie 1995,3,21-24.
 78. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Podręcznik dla pacjentów. PZWL W-wa 1993
 79. Aleksandrowicz JW. Social Factors and Psychotherapy Processes. East Europ. Med.Journal, 2, 1993.
 80. Aleksandrowicz JW. Some remarks on the development of hypnotherapy and autogenic training on Poland – Hypnos nr. 3-4, 1978 str. 26-28
 81. Aleksandrowicz JW. Strukturalni teorie neurotickych onemoc-necni. Ceskoslov.Psychiatrie 1987,6.
 82. Aleksandrowicz JW. Strukturelle Theorie der funktionellen Storungen – Materialen des XI Psychotherapie – congress der DDR . Neubrandenburg 1985
 83. Aleksandrowicz JW. Techniki wyobrażeniowe w psychoterapii – Psychoterapia 1(60) 1987, str. 42-48.
 84. Aleksandrowicz JW. The structural – linguistic theory of neurosis and its therapeutic consequences. Mediter Jou Soc Psychiatry, 7, 2, !!-??
 85. Aleksandrowicz JW. The Teaching of Psychotherapists. W: Hypnosis (red. D. Waxman) London, 1989.
 86. Aleksandrowicz JW. Versuch einer Analyse der zum Diagnosewechsel beitragenden Faktoren bei neurotischen Patienten – Psychiat. Neurol. med. Psychol, Leipzig 26 1974 Februar, 2, S. 111-112.
 87. Aleksandrowicz JW. Zaburzenia nerwicowe. PZWL Warszawa.
 88. Aleksandrowicz JW. Zarys teorii struktury zaburzeń nerwicowych. Praca habilitacyjna. Kraków 1978.
 89. Aleksandrowicz JW. Znaczenie relacji emocjonalnych w hipnoterapii i podatności na hipnozę.- Psych. Pol. 1974, T. VIII, nr. 3. str. 273-279.
 90. Bierzyński K, Klimowicz A, Cieślik A, Puk B, Sobański JA. Szkolenie przeddyplomowe w psychoterapii. VIII Krajowe Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Białymstoku (04-08.02.1998).
 91. Heitzman J, Rutkowski K. Mental disorders in persecuted and tortured victims of the totalitarian system in Poland (Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar totalitarnego systemu w Polsce). Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 1996, 6, 1, 19-22.
 92. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u osób prześladowanych z przyczyn politycznych w Polsce w latach 1944-1955 (Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944-1955). Psych. Pol, 1997, 31, 153-164.
 93. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u osób prześladowanych z przyczyn politycznych w Polsce w latach 1944-1955 (Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944-1955). Psych. Pol, 1997, 32, Suppl, 5-13.
 94. Heitzman J, Rutkowski K. Zdrowotne następstwa prześladowań politycznych w Polsce w okresie stalinowskim (Sanitary Effects of Political Persecution during Stalin Period in Poland) Studia Historyczne XLI, 1998, 4, 589-598.
 95. Leder S, Aleksandrowicz JW. Psychotherapieforschung in Polen. W: Psychotherapie in der Medizin. (red.E.Brahler) Westdt.Verl. 1991.
 96. Machejek D, Sobański JA. Gender female and social female role stereotypes in eating disorders, Society for Psychotherapy Research 28th Annual Meeting, 28.06.1997, Geilo.
 97. Machejek D, Sobański JA. Ocena podobieństw i różnic języka pacjentek z zaburzeniami łaknienia oraz pacjentek nerwicowych, na podstawie analizy monologów. Konferencja „Udział psychologów w badaniach nad językami terapii, symboli oraz relacji interpersonalnych” Szczecin, 29-31.05.1997.
 98. Mazgaj D, Stolarska D. Model terapii nerwic na oddziale dziennym. Psychiatria Polska 1994; 28, 4: 421-430
 99. Rutkowski K. Historyczny rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. [8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 19-25 październik 1998], Streszczenia, 5.
 100. Rutkowski K. The Historical Development of the Concept of Posttraumatic Stress Disorder (Historyczny rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego). [8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 19-25 październik 1998], Program, 34.
 101. Rutkowski K. Wrażliwość na bodźce wewnętrzne jako niedoceniony objaw zespołu stresu pourazowego [VII Europejskie Symposium Somatoterapii, Kraków, 22-24.10. 1997], 36-37.
 102. Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołowi stresu pourazowego a subiektywne objawy zaburzeń snu. Psych. Pol. Streszczenia prac, [XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz – Toruń 3-6 czerwca 1998] 166.
 103. Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar systemu totalitarnego. Psych. Pol, Streszczenia Prac [XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Wrocław 4 – 7 maja 1995] 1995, 140.
 104. Sikora G, Rewer A, Sobański JA. Wykorzystanie koncepcji przeciwprzeniesienia w intensywnej terapii średnioterminowej prowadzonej w warunkach oddziału dziennego. VIII Krajowe Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Białymstoku (04-08.02.1998).
 105. Sobański JA. Gabinet psychoterapeuty, Psychoterapia 1996, 98, 3: 87-99.
 106. Sobański JA. Krótka refleksja nad badaniami w dziedzinie psychoterapii. Tendencje i perspektywy dalszego rozwoju. Psychoterapia 1998; 105, 2: 13-27.
 107. Sobański JA. Sprawozdanie z XIV Kolokwium Międzynarodowego Towarzystwa Szondiego, Psychiatria Polska 1997, 1.