za rok 2023

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

 

Anna Dominika Kaczmarska, Michał Mielimąka & Krzysztof Rutkowski (2023) The Efficacy of Hypnotic Analgesic Suggestions in Chronic Nociplastic Pain: A Randomized Controlled Trial, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 71:3, 216-234, DOI: 10.1080/00207144.2023.2226169

Anna Dominika Kaczmarska, Krzysztof Rutkowski & Michał Mielimąka (2023) Immediate hypnosis effects and outcome predictors in chronic nociplastic pain, American Journal of Clinical Hypnosis, DOI: 10.1080/00029157.2023.2243618

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Magdalena Konop, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska-Kisielewska, Patrycja Jęda, Magdalena Pelc, Krzysztof Rutkowski. Czego się boimy bojąc się o swoje zdrowie? Kontekst objawowy skarg hipochondrycznych. What are we afraid of when we fear for our health? The symptom context of hypochondriacal complaints. Psychiatria Polska. 2023 : Vol. 57, nr 1, s. 163-178, il., bibliogr. 23 poz., summ. p-ISSN: 0033-2674

http://www.psychiatriapolska.pl/online-first-nr253.html

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Anna Citkowska-Kisielewska, Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski. Network analysis of body-related complaints in patients with neurotic or personality disorders referred to psychotherapy Heliyon. 2023 : Vol. 9, nr 3, il., bibliogr. 60 poz., abstr. p-ISSN: 2405-8440

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023012859

Konop M. współautorstwo.  A Virtual Reality Courtroom for Survivors of Sexual Violence: A Mixed-Method Pilot Study on Application Possibilities

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10778012231205589

Mielimąka, M., Jęda, P., & Kaczmarska, A. (2023). Hipnoza w psychiatrii – fakty i mity. Medycyna Praktyczna. Psychiatria, 2, 70–73.

Ogrodniczuk John S., Kealy David, Cox David, Mielimaka Michal, Anthony S Joyce: A preliminary study of the interactive effect of avoidant personality disorder symptoms and expressive suppression on the outcome of a psychodynamically oriented day treatment program. Psychodynamic Psychiatry, 2023, vol. 51, nr 1, s.114-123. DOI:10.1521/pdps.2023.51.1.114

Teresa Szupiany-Janeczek, Krzysztof Rutkowski, Jolanta Pytko-Polończyk. Oral Cavity Clinical Evaluation in Psychiatric Patients with Eating Disorders: A Case-Control Study.

International Journal of Environmental Research and Public Health Article. 2023, 20, 4792

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Anna Citkowska-Kisielewska, Patrycja Jęda, Krzysztof Rutkowski. Central psychological symptoms from a network analysis of patients with anxiety, somatoform or personality disorders before psychotherapy. Journal of Affective Disorders 2023 : Vol. 339, s. 1-21, il., bibliogr., abstr. p-ISSN: 0165-0327

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723008066?via%3Dihub

 

Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):

 

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski. Użyteczność technik kontrolowanego oddychania w psychiatrii. Przegląd badań z ostatnich lat. Część 1- tradycje Wschodu.Usefulness of controlled breathing in psychiatry. A review of recent findings. Part 1 – Eastern approach. Psychiatria Polska 2023 : Vol. 57, nr 1, s. 207-222, bibliogr. 61 poz., sum.

Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY p-ISSN: 0033-2674

www.psychiatriapolska.pl/Usefulness-of-controlled-breathing-in-psychiatry-A-review-of-recent-findings-Part,146824,0,1.html

 

Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 

Wichniak Adam, Bieńkowski Przemysław, Dudek Dominika, Gałecki Piotr, Heitzman Janusz, Janas-Kozik Małgorzata, Matuszczyk Maciej, Mielimąka Michał, Murawiec Sławomir, Samochowiec Jerzy,  Szulc Agata: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie stosowania pochodnych benzodiazepiny i leków o podobnym mechanizmie działania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychiatria Polska, 2023, vol. 57, nr 4, s.873-875. DOI:10.12740/PP/169894

Neumann-B., Muszkowska-Penson J. w rozmowie z  Olejnik M. 10219 Stań do wspomnień. Rutkowski K. Przedmowa. Wydawnictwo Szelest. Warszawa 2023. s. 7-8.

Walczewski K. red. nauk. Odyseja psychiatryczna. Schizofrenia – analiza procesów leczących. Rutkowski K. Odyseja Psychiatryczna. Posłowie. Kraków 2023. s. 149 – 159.

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2023 : Vol. 57, nr 1, s. 3-4, bibliogr.

p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN: 2391-5854

https://www.psychiatriapolska.pl/Editorial,162010,0,1.html

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska.2023 : Vol. 57, nr 2, s. 243-244, bibliogr. 9 poz.

p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN: 2391-5854

https://www.psychiatriapolska.pl/Editorial,166426,0,2.html

Dudek Dominika, Sobański Jerzy, Klasa Katarzyna. Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska. p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN: 2391-5854

Psychiatria Polska, 2023, vol. 57, nr 3, s.491-492. DOI:10.12740/PP/169971

Dudek Dominika, Sobański Jerzy, Klasa Katarzyna.  Od redakcji. Editorial. Psychiatria Polska ,2023, vol. 57, nr 4, s.677-678. DOI:10.12740/PP/172972

Dudek Dominika, Sobański Jerzy, Klasa Katarzyna. Od redakcji. Editorial.

p-ISSN: 0033-2674 e-ISSN: 2391-5854 Psychiatria Polska, 2023, vol. 57, nr 5, s.895–896. DOI:10.12740/PP/175013

Dominika Dudek red. nacz., Jerzy A. Sobański z-ca red. nacz. Psychiatria Polska. 2023. p-ISSN: 0033-2674

http://www.psychiatriapolska.pl

 

Prace habilitacyjne i doktorskie:

 

Klasa K. Praca doktorska: Objawy somatyzacyjne oraz powiązane z nimi dysfunkcje osobowości w obrazie zaburzeń nerwicowych lub osobowości.

 

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 

Dembińska E., Rutkowski K., Sobański J., Klasa K., Jęda P., Mielimąka M. „Predyktory poprawy w toku intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych o osobowości w oddziale dziennym”, XVIII Konferencja Trzech Sekcji, 13-15 października 2023, Warszawa

Dembińska E., Rutkowski K., Sobański J., Mielimąka M., Klasa K., Jęda P. “Pre-treatment predictors of a day hospital treatment response in personality disorders”, 54th International Annual Meeting SPR 2023, 21-24 June 2023, Dublin

Kaczmarska Anna, Mielimaka, Rutkowski Krzysztof The efficacy of clinical hypnosis in chronic nociplastic pain: a randomized controlled trial. SPR 54th International Annual Meeting, Trinity College, Dublin, Ireland

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Patrycja Jęda, Witold Urban, Krzysztof Rutkowski. Zmiany w strukturze sieci objawów podczas oczekiwania i w wyniku psychoterapii. XVIII Konferencja Trzech Sekcji, 13-15 października 2023, Warszawa

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Joanna Mostowik, Patrycja Jęda, Ewa Moreń, Edyta Dembińska. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. XVIII Konferencja Trzech Sekcji, 13-15 października 2023, Warszawa

Mielimaka Michal, Dembińska Edyta, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna, Jęda Patrycja, Kaczmarska Anna, Rutkowski Krzysztof Distribution of symptoms in patients seeking psychotherapy. SPR 54th International Annual Meeting, Trinity College, Dublin, Ireland

Mielimąka Michał, Rutkowski Krzysztof, Dembińska Edyta, Sobański Jerzy A., Klasa Katarzyna, Jęda Patrycja Obraz objawowy pacjentów zgłaszających się do leczenia psychoterapią. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja INTEGRALIA 2023, 1 grudnia 2023

Mostowik Joanna, Mielimąka Michał, Rutkowski Krzysztof Patterns of therapeutic alliance and outcome in short-term group psychotherapy among patients diagnosed with anxiety and personality Disorders. SPR 54th International Annual Meeting, Trinity College, Dublin, Ireland

Rutkowski Krzysztof, Mielimąka Michał, Sobczak Anna, Marek Tadeusz, Sobański Jerzy, Jęda Patrycja. The Psychodynamic Psychotherapy and Changes Visible in fMRI. SPR 54th International Annual Meeting, Trinity College, Dublin, Ireland

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, UJ Profesor Jerzy Aleksandrowicz – jeden z twórców polskiej psychoterapii. XVIII Konferencja Trzech Sekcji, 13-15 października 2023, Warszawa

Witold Urban, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka, Katarzyna Klasa, Robert Jach, Olga Kacalska-Janssen. Infertility – personality and temperamental characteristics. 54th SPR International Annual Meeting, Dublin 21-24.06.2023