8th SPR European Conference on Psychotherapy Research

W dniach 24-26.09.2015 roku odbyła się 8th European Conference on Psychotherapy Research zorganizowana przez Society for Psychotherapy Research. SPR to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające badaczy psychoterapii, którego jednym z głównych celów jest wymiana myśli, poglądów i wniosków dotyczących szeroko rozumianej skuteczności psychoterapii w kontekście badań prowadzonych w tym zakresie.

Katedra Psychoterapii od lat zaangażowana jest w działalność SPR, a jej członkowie regularnie uczestniczą w organizowanych przez stowarzyszenie konferencjach, prezentując wyniki badań prowadzonych w polskim ośrodku.

Na tegorocznej konferencji zorganizowanej w malowniczym mieście Klagenfurt u podnóża austryjackich Alp, przedstawiciele Katedry – dr n. med. Michał Mielimąka i mgr Katarzyna Cyranka przedstawili wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem m. in. kwestionariusza objawowego „O” oraz kwestionariusza osobowości MMPI-2 w referatach: Critical reflection on contemporary diagnostic criteria from the perspective of differentiation and dynamics of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy oraz Selected personality traits and their changes in the course of intensive psychodynamic group psychotherapy evaluated with the use of MMPI-II questionnaire. Profesor Jerzy Aleksandrowicz, jeden z pionierów badań w psychoterapii w Polsce, moderator panelu The revision of „functional” disorders psychopathology przedstawił rozważania dotyczące wątpliwości diagnostycznych w wystąpieniu Alternative concept of psychopathology of neurotic disorders and their adequate psychotherapy.

Istotne z punktu widzenia badań nad skutecznością psychoterapii w Polsce były rozmowy prowadzone z przedstawicielami innych krajów w kontekście współpracy międzynarodowej i realizacji wspólnych projektów. Podczas European Chapter Business Meetings poruszono ważne kwestie dotyczące organizacji stowarzyszenia w poszczególnych krajach  i komunikacji pomiędzy członkami SPR na arenie Europy i świata.

Dokonano wyboru krajowych koordynatorów z ramienia SPR. Polskim koordynatorem został wieloletni członek SPR i badacz psychoterapii dr n. med. Michał Mielimąka Czynne zaangażowanie polskiego zespołu zaowocowało planami dotyczącymi realizacji w Polsce warsztatu szkoleniowego SPR, z perspektywą organizacji w przyszłości konferencji.